Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid na 1 september

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona. Welke bedrijven dit waren diende nog bepaald te worden. Dit is nu gebeurd. Concreet gaat het om:

1. Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aantal aangegeven dagen in de periode april – juni


2. Sectoren die getroffen zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden. Wat de tweede optie betreft, komen volgende beperkte sectoren in aanmerking:
100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden
Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van standen, tentoonstellingen, beurzen
139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden
140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Beperkt tot touringcars
140.02 Paritair Subcomité voor de taxi's
140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen
200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden
  Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus
209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen
215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten
226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen
227 Paritair Comité voor de audiovisuele sector 
302 Paritair Comité voor het hotelbedrijf
304 Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf
314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams
315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen