Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Ondernemerschap

Een echt administratieve vereenvoudiging bestaat erin dat de overheid automatisch premies en steunmaatregelen toekent wanneer de ondernemers daar recht op hebben

Heel wat ondernemingen genieten niet van de premies en steunmaatregelen waar zij nochtans recht op hebben. De administratieve complexiteit, de verplichting van de ondernemer om die maatregelen zelf aan te vragen en/of de onvoldoende bekenheid van sommige maatregelen zijn hiervoor de hoofdredenen. NSZ wil het bestaande aanvraagmodel omdraaien en overheidsdiensten automatisch en zonder enige andere formaliteit te premies en steunmaatregelen laten toekennen waarop de betrokken onderneming recht heeft.

Meer weten over deze eis?

Bij elke nieuwe maatregel moet een onderscheid gemaakt worden tussen grote bedrijven en kleine bedrijven

Een kmo of micro-onderneming heeft een organisatie, een wijze van financiering en een ontwikkelingspolitiek die totaal verschilt van de logica gevoerd in een grote onderneming. NSZ eist dan ook dat in elke socio-economische wetgeving of reglementering die rechtstreeks de onderneming aanbelangt, systematisch een specifiek toepassingsgebied wordt voorzien waar rekening gehouden wordt met de specificiteit van de kmo’s en de zeer kleine ondernemingen.

Meer weten over deze eis?

Controles van de overheid moeten menselijker en correcter

NSZ ontvangt enorm veel klachten van haar leden over de wijze waarop allerlei controles in de praktijk plaatsvinden. Deze controles geven de ondernemer het gevoel dat de controleur reeds een mening heeft gevormd en dat de ondernemer bij voorbaat als schuldige wordt aangewezen. NSZ vraagt om het ‘principe van de goede trouw’ te hanteren ten aanzien van de ondernemer en niet het omgekeerde.

Meer weten over deze eis?

Een specifieke tarificatie en een specifiek statuut voor de zelfstandigen en de kmo’s voor wat de prijs van gas en elektriciteit betreft

De grote ondernemingen kunnen genieten van bijzondere tarieven voor de aankoop van gas en elektriciteit vermits zij grote energieverbruikers zijn. Eens te meer hebben zelfstandigen en kmo’s geen specifiek statuut op deze punten terwijl het energieverbruik nochtans één van de belangrijkste kosten uitmaakt en het dus noodzakelijk is dat zij eveneens van extra steunmatregelen inzake energie kunnen genieten.

Meer weten over deze eis?

Een vergoeding voor hinder uit openbare werken die niet meer in vraag gesteld wordt gesteld

Er moet nu een wetgeving tot stand komen die dit principe bevestigt en waarbij ervoor gezorgd wordt dat alle kmo’s ongeacht hun activiteit of sector ervan kunnen genieten. De zone die in aanmerking komt voor de vergoeding dient groter te worden. Het is niet omdat openbare werken niet recht voor de deur plaatsvinden, dat zelfstandigen er geen negatieve gevolgen kunnen van ondervinden.

Meer weten over deze eis?

Behoud of herinvoering van een soort van toegangskwalificaties tot het beroep voor die sectoren die dit vragen

De reglementering met betrekking tot de toegang tot het beroep heeft tot doel om een eerlijke concurrentie tot stand te brengen tussen de ondernemingen en zekerheid te bieden aan de consument. NSZ wenst dat een soort van toegang tot het beroep gevrijwaard of heringevoerd wordt voor de sectoren die dat wensen.

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens u ontbreekt?

Laat het ons weten door hieronder te klikken.

Contacteer ons