Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Fiscaliteit

Afschaffing van de regeling ‘6.000 euro onbelast bijverdienen’ die een onmiddellijke concurrentie betekent voor de zelfstandigen

Deze wetgeving ontwricht onze beroepssectoren die onmiddellijk in oneerlijke concurrentie komen met particulieren, hetgeen onaanvaardbaar is. Sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw moeten eerder bijkomend beschermd worden, gezien zij nu reeds heel veel oneerlijke concurrentie ondervinden vanuit Oost-Europese landen.

Meer weten over deze eis?

Verlaging van de btw voor herstellingen en ambachtslieden

Iedereen weet dat het noodzakelijk is om meer en meer goederen te recycleren en de circulaire economie te ondersteunen. Wanneer de btw teruggebracht wordt tot 6 procent voor alle types van herstellingen zullen meer consumenten overgaan tot herstelling.
Het is eveneens tijd om op structurele wijze de ambachten te ondersteunen en een verlaging van de btw tot 6 procent is de meest efficiënte manier om dit doel te bereiken.

Meer weten over deze eis?

Na de daling van de vennootschapsbelasting eist NSZ een vermindering van de personenbelasting

De vennootschapsbelasting werd gevoelig verlaagd met een duidelijke differentiatie voor de kleine ondernemingen hetgeen een heel goede zaak is. Er moet nu werk gemaakt worden van een daling van de personenbelasting, tenslotte bestaat de helft van de ondernemingen uit eenmanszaken.

Meer weten over deze eis?

Weg met allerhande pestbelastingen

Belastingen die de ondernemingen treffen zoals een belasting op de drijfkracht, de computers of het materiaal van onderneming zijn belastingen, enzovoort, missen hun doel en fnuiken het ondernemerschap. Zij moeten gewoonweg afgeschaft worden!

Meer weten over deze eis?

Zelfstandigen ter goeder trouw moeten niet extra gestraft worden, wanneer ze zich in economische of sociale moeilijkheden bevinden

Elke ondernemer zal wel eens een minder goed moment kennen bij de uitoefening van zijn activiteit. Het is op dat moment dat hij nood heeft aan steun en solidariteit. Het is echter op dergelijke momenten dat de fiscale en sociale administratie gaan sanctioneren bij een betalingsachterstand en aan de zelfstandige automatisch verwijlintrest of andere financiële sancties gaan opleggen die de zelfstandigen nog dieper in de put duwen. NSZ eist dat in dergelijke moeilijke situaties waar de zelfstandige ter goeder trouw is, de administratie naast de zelfstandige staat in plaats van de zelfstandige verder de put in te duwen!

Meer weten over deze eis?

Is er een eis die volgens u ontbreekt?

Laat het ons weten door hieronder te klikken.

Contacteer ons