Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Sport en recreatie

Individueel sporten in open lucht blijft mogelijk, en je mag dat doen in een groep van maximaal 4 personen.

Zwembaden mogen open vanaf 1 december, maar enkel om baantjes te trekken. Subtropische zwembaden of speelzwembaden blijven gesloten.

Mogen ook open:

 • buitenspeeltuinen
 • buitengedeelten van natuurparken en openluchtmusea, met inbegrip van de ingang, uitgang, sanitaire voorzieningen, eerste hulp en noodgebouwen
 • bibliotheken, spelotheken en mediatheken

Specifieke sportbeoefening:

 • Sportzalen en -voorzieningen blijven open, maar dit enkel voor groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs en sportactiviteiten, -stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid voor kinderen tot en met 12 jaar
 • Trainingen van professionele sporters en professionele sportwedstrijden, andere activiteiten dan sportactiviteiten, voor zover deze zijn toegelaten volgens het ministerieel besluit en de geldende protocollen, zijn toegelaten
 • De buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbalveld, skatepark) blijven toegankelijk. Er mag buiten niet in groepen groter dan 4 personen gesport worden. Dat mag niet in groepen groter dan vier. De kantines, restaurants en andere drankgelegenheden zijn gesloten.
 • Amateursporters die 13 jaar of ouder zijn kunnen enkel buiten trainen. Ze mogen ook gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren (bijvoorbeeld een voetbal- of basketbalveld,…) om met maximum 4 personen samen te trainen.
 • Professionele sporters kunnen blijven trainen, zowel binnen als buiten, maar deze trainingen moeten doorgaan zonder publiek;
 • Professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden zonder publiek.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden kunnen enkel plaatsvinden voor deelnemers tot en met 12 jaar. Deze wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door één lid van het huishouden van de deelnemers. De kantine blijft gesloten. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen sportactiviteiten of sportkampen volgen, zowel binnen als buiten (en voor zover ze niet doorgaan in een zwembad), op voorwaarde dat ze doorgaan met maximum 50 kinderen, in een georganiseerde context, door een club of vereniging met toelating van de lokale overheid of georganiseerd door de lokale overheid zelf, altijd in aanwezigheid van een trainer, begeleider of meerderjarige toezichter en in aanwezigheid van maximum één lid van het huishouden per deelnemer.
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen deelnemen aan schoolse of buitenschoolse sportieve activiteiten van het leerplichtonderwijs (voor zover de activiteit niet doorgaat in een zwembad) en volgens de regels van het toepasselijke protocol.

Een privécoach mag verder werken, met maximum 3 klanten in de open lucht, met respect voor de geldende beperkingen voor samenscholingen en de social distancing maatregelen.

Fitnesszalen, wellnesscentra en sauna’s, bioscopen, feestzalen, evenementenzalen, ...  moeten dus de deuren sluiten tot minstens 13 december.

Culturele plaatsen blijven open, maar enkel voor groepen van kinderen tot en met 12 jaar, in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het verplicht onderwijs en stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar.