Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Samenvatting van de Veiligheidsraad van 23 september

Organisatie van feesten

Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen feesten die u zelf organiseert en professioneel georganiseerde feesten:
  • Voor wie zelf een (privé-)evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar dus niet meegeteld)
  • Professioneel georganiseerde evenementen kunnen plaatsvinden en er is geen limiet voor het aantal gasten: feesten, recepties, trouwerijen, begrafenissen. De traiteurs en andere professionals die deze recepties organiseren, zijn onderworpen aan de regels voor de horeca. Dat betekent mondmasker als men niet aan tafel zit en tafels van maximum 10 personen. Een belangrijke beperking ondanks alles, zeker voor trouws: dansfeesten zijn evenwel nog altijd niet toegestaan.

Winkels

Er is geen limiet meer voor het aantal mensen en de tijd die nodig is om te winkelen. Anderzijds, als de mensen met wie je winkelt geen deel uitmaken van de nauwe contacten die u uzelf toestaat, moet u voldoende afstand blijven bewaren.
De verplichting om alleen te winkelen of alleen met een andere persoon in uw bubbel geldt dus niet meer. Het zal weer mogelijk zijn om te winkelen met een of meer mensen die geen deel uitmaken van uw gezin of nauwe contactenkring. De sociale afstandsregel zal van toepassing zijn. Verder geldt de regel dat er 1 persoon per 10m² in het winkelcentrum nodig is niet meer.

Mondmasker

Vanaf 1 oktober is het dragen van mondmaskers buitenshuis niet meer verplicht, behalve op plaatsen waar de veiligheidsafstanden niet kunnen worden gerespecteerd of op extreem drukke plaatsen, die door de lokale overheid wordt bepaald.

Mondmaskers moeten echter altijd in gesloten ruimtes worden gedragen, zoals voorheen. Het dragen van het masker is in ieder geval verplicht in winkels en winkelcentra, bioscopen, theaters, concert- of conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken, casino's en speelzalen, op het openbaar vervoer, beurzen en tentoonstellingen, of wanneer de afstand niet kan worden verzekerd. Voor markten en winkelstraten, zijn het de burgemeesters die blijven beslissen op basis van bezoekersaantallen.

Quarantaine

U moet zelf in quarantaine gaan als u in nauw contact bent geweest (minder dan 1,5 m, zonder mondmasker en langer dan 15 minuten) met een besmette persoon of als u symptomen vertoont.
  • Als u geen symptomen heeft, moet u voor een periode van 7 dagen in quarantaine worden geplaatst in plaats van 14 dagen. Deze 7 dagen beginnen vanaf de dag dat u contact had met die persoon. U zult ook getest moeten worden op de 5e dag. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Als die test negatief is, eindigt de quarantaine na 7 dagen.
  • Als u symptomen heeft, moet u 7 dagen in quarantaine worden gehouden en zo snel mogelijk worden getest. Als de test positief is, blijft u in quarantaine. Als de test negatief is, eindigt de quarantaine zodra uw gezondheidssituatie dat toelaat.

Terugkeer uit oranje of rode zone

Er zullen geen testen meer worden uitgevoerd voor de personen die terugkeren uit zone oranje. Voor de rode zones zal een quarantaine van 7 dagen worden gevraagd en op de 5e dag zal een test moeten worden uitgevoerd. Dit is een verplichting die reizigers kunnen vermijden als ze een zelfbeoordelingsdocument invullen en dit wordt toegestaan. Concreet zullen zij vragen moeten beantwoorden (bijvoorbeeld of u op een feestje bent geweest) om vast te stellen of zij tijdens hun verblijf al dan niet risicovol gedrag hebben vertoond. Als het antwoord neen is, kunnen zij zich de verplichting naast zich neer leggen.

Evenementen

Er verandert niets. Evenementen met publiek zijn nog steeds beperkt tot 200 personen binnen en 400 personen buiten, met de mogelijkheid om een vrijstelling te verkrijgen op gemeentelijk niveau, afhankelijk van de naleving van een gezondheidsprotocol.

Telewerk

Telewerken wordt nog steeds aanbevolen als dat mogelijk is.

Sluitingsuur

De sluitingsuren die aan de verschillende zaken worden opgelegd, veranderen niet: 22 uur 's avonds voor de nachtwinkels, 1 uur 's nachts voor de horeca.

Barometer op komst

De experten van Celeval werken een barometer verder uit die de evolutie van de corona-epidemie inschaalt en daaraan telkens een set van aangepaste maatregelen koppelt. Dit telkens op nationaal, regionaal en provinciaal niveau.

Als de situatie slechter wordt, zullen de regels strenger worden. Verbetert de situatie, dan kunnen de teugels wat losser. Deze barometer zal als referentie gebruikt worden op de persconferenties van het Crisiscentrum, drie keer per week.

De barometer zal vooral gebaseerd worden op het aantal ziekenhuisopnames. Het is dus een onbetwiste indicator voor de ernst van de situatie. De barometer moet het mogelijk maken om over meerdere weken prognoses te maken over de te nemen maatregelen.