Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Reizen: wat zijn de regels?

De grenzen worden niet gesloten conform Europese afspraken, maar buitenlandse reizen worden ook in december ten stelligste afgeraden.
In afwijking van dit principe, is het toegelaten om:
• te reizen vanuit België naar alle landen van de Europese unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk;
• te reizen naar België vanuit de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Private bussen en autocars mogen op een georganiseerde manier personen vervoeren mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder. Er is geen beperking op het aantal reizigers dat in de autocar aanwezig mag zijn. Let wel: als je naar het buitenland reist, moet u uiteraard wel nog rekening houden met eventuele beperkingen op het aantal reizigers die daar gelden.