Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Prijsherzieningsclausules

Er bestaan twee soorten prijsherzieningsclausules: (1) de eenvoudige versie, waarbij de offerteprijs enkel wordt aangepast aan de hand van de evolutie in de materiaalkosten, of (2) de uitgebreide versie, waarbij de offerteprijs wordt aangepast aan de hand van de evolutie in de lonen én in de materiaalkosten.

Om de prijsherzieningsclausule in te kunnen roepen, is het vereist dat de klant kennis heeft kunnen nemen van deze clausule voor contractsluiting en er zijn akkoord voor heeft gegeven. Dit akkoord kan op uitdrukkelijke wijze gegeven worden door ondertekening van het contract of de algemene voorwaarden. Het akkoord kan ook stilzwijgend gegeven worden, bijvoorbeeld door het uitvoeren van de overeenkomst.

1. De eenvoudige versie

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
P = p {a + c (I/i)}

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1)
 • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

2. De uitgebreide versie

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de lonen en de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
P = p {a + b (S/s) + c (I/i)}

 • P = de nieuwe prijs
 • p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte
 • a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20)
 • b= het percentage van de arbeidskosten in de totale prijs
 • S = de nieuwe loonindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • s = de oorspronkelijke loonindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
 • c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs
 • I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken)
 • i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)
 • a + b + c = 1

De materiaalindexen kunnen hier geraadpleegd worden.

De loonindexen worden vastgelegd door het paritair comité waaraan u onderworpen bent.