Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Vlaamse formatie: “Ambitieuze basis voor sterk regeerakkoord”

Vlaamse formatie: “Ambitieuze basis voor sterk regeerakkoord”


"De startnota van formateur De Wever getuigt van ambitie voor de ondernemerswereld”, reageert Christine Mattheeuws van NSZ. Bovendien pakt De Wever met zijn nota enkele essenti묥 thema’s aan die ondernemend Vlaanderen belangrijk vindt. De arbeidskrapte is in Vlaanderen zeer hoog, dus daar moet de nieuwe regering dringend werk van maken. “Wie wil werken, moet financieel aangemoedigd worden en betuttelende regelgeving en onnodige administratieve lasten kunnen ondernemers missen als kiespijn.”

De startnota van formateur De Wever getuigt van ambitie voor de ondernemerswereld

“De startnota geeft aan een beroep te doen op de VDAB om meer mensen bij te scholen, wat een goede zaak is. Dit om de tewerkstellingsgraad van 80 procent te halen maar vooral om ervoor te zorgen dat ondernemers niet in hun groei worden gefnuikt door een gebrek aan personeel. Ook het Vlaamse onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. De nota spreekt over ‘het streven naar excellentie’ in het Vlaamse onderwijs. “Het onderwijs moet echter streven naar excellentie in elk vak. Het mag niet zo zijn dat er excellente richtingen bestaan, naast niet-excellente”, reageert NSZ. “Duaal leren wordt in de nota nergens vermeld. Nochtans is dit een zeer belangrijke manier om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt en om het niveau van onze ondernemingen hoog te houden.”

NSZ vindt de inzet op innovatie, digitalisering en nieuwe technologie een erg positief element en steunt de soepele vergunningsprocedures en de uitrol van een 5G-netwerk. Ook het vermijden van betuttelende regelgeving en onnodige administratieve lasten weet de ondernemersorganisatie te smaken.
“De nota schuift opnieuw de keuze voor kernversterking naar voor. NSZ blijft hiervoor pleiten. Toch zien we dat ook vorige Vlaamse beleidsnota’s in het begin van de legislatuur uitpakten met ‘een kernversterkend beleid’ maar finaal bleek dat tijdens de legislatuur telkens dode letter te zijn. NSZ hoopt dat het niet alleen bij woorden blijft maar dat er snel concrete daden volgen.

Op het vlak van milieu stelt NSZ dat het uniform kader voor lage-emissiezones in steden een goede zaak is, op voorwaarde dat dit wordt ingevoerd met inspraak van de ondernemerswereld. In de strijd tegen zwerfvuil is het belangrijk dat de producenten hun engagementen nakomen. De handelaars mogen hiervoor niet op kosten worden gejaagd”, stelt NSZ.

deel dit