Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Verplichting en uitbreiding vaderschapsverlof volgens NSZ onbetaalbaar: “Op geen enkele manier wordt rekening gehouden met zelfstandigen en KMO’s”


Brussel, 5 februari - Verschillende partijen dienen vandaag wetsvoorstellen in om het huidige vaderschapsverlof aan te passen. Er zijn voorstellen om het verlof uit te breiden van 10 naar 25 dagen, sommige partijen willen dit verplicht maken. Die uitbreiding naar 25 dagen kost de overheid volgens de indieners van een van de wetsvoorstellen193 miljoen euro. Christine Mattheeuws van NSZ: “Waar halen we dit geld vandaan? En als het geld voorhanden is, kunnen we het dan niet beter inzetten voor doelen die meer prioritair zijn? Denk aan mensen met een beperking die hun weg naar de arbeidsmarkt zoeken.” De uitbreiding en verplichting naar 25 dagen is volgens NSZ ook onhoudbaar voor een gezonde arbeidsorganisatie van KMO’s. “KMO’s zijn geen multinationals op zakdoekformaat en kunnen niet zomaar lange tijd zonder één of meerdere werknemers. In al deze voorstellen wordt op geen enkele manier rekening gehouden met zelfstandigen en KMO’s. “Dit getuigt van weinig respect voor een doelgroep die bestaat uit meer dan 1 miljoen kiezers.”

Wie zal dit betalen?

Het voorstel om het vaderschapsverlof uit te breiden naar 25 dagen kost de overheid volgens de indieners van een van de wetsvoorstellen 193 miljoen euro per jaar. De eerste vraag die daarbij rijst is: waar komt dit geld vandaan? Als dit geld gevonden zou worden dan wordt het volgens NSZ beter ingezet voor prioritaire doelgroepen die het écht nodig hebben, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking die willen participeren aan de arbeidsmarkt.

Een ander voorstel schuift naar voor om het loonbehoud op te trekken van 82 procent naar 92 procent van het volledige loon. Mattheeuws: “Ook hier is het onduidelijk waar het geld vandaan komt en als het voorhanden is dan zijn we vragende partij om dit in te zetten voor die doelgroepen die het écht kunnen gebruiken.”
Geen rekening gehouden met KMO’s

Het is volgens NSZ voor KMO’s onmogelijk om bij een uitbreiding van het vaderschapsverlof naar 25 dagen een gezonde arbeidsorganisatie te garanderen. Wat als in een KMO verschillende mensen tegelijkertijd hun verlof opnemen? Wat doe je als een werknemer dit spreidt over 25 weken, dus 1 dag verlof per week? Het is volgens NSZ onmogelijk voor KMO’s om dit te bolwerken op een gezonde manier.

NSZ wil bovendien niet dat het vaderschapsverlof verplicht wordt. Mattheeuws: “Soms is het noodzakelijk om extra tijd vrij te maken voor het gezin, dat beseffen we zeer goed. Indien het nodig is, bestaan er genoeg andere manieren voor de vader om de zorg voor het gezin te garanderen. Dit kan onder meer door de aanvraag van tijdskrediet, het ouderschapsverlof en de reguliere verlofdagen.”

Een van de argumenten om het vaderschapsverlof verplichtend te maken is dat uit een studie van 2010 blijkt dat een groep vaders het verlof niet zou opnemen omwille van druk van de werkgever of collega’s. NSZ vraagt om na te gaan wat de effectieve redenen zijn waarom vaders hun vaderschapsverlof niet opnemen. Zijn er verschillen tussen KMO’s en grote bedrijven? Wat met verschillende sectoren en soorten jobs? NSZ is ervan overtuigd dat in deze cijfers ook vaders zitten die hun vaderschapsverlof niet willen opnemen om diverse redenen.

Kloof werknemer en zelfstandige opnieuw groter

NSZ stelt vast dat in de wetsvoorstellen op geen enkele wijze rekening wordt gehouden met de zelfstandigen in ons land. Bovendien wordt met het voorstel om het loonbehoud van 82 procent naar 92 procent op te trekken de kloof tussen zelfstandigen en werknemers opnieuw groter, ondanks jarenlange beloftes voor een eenheidsstatuut. Zelfstandigen ontvangen namelijk een forfaitair bedrag per dag (81,63 euro per dag en 40,81 euro per halve dag) en vallen dus niet onder de procentuele verhoging van het loonbehoud. Dit getuigt van weinig respect voor een doelgroep die bestaat uit meer dan 1 miljoen kiezers”, besluit Mattheeuws.

Vragen en info

Stefaan Gruyaert, Communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470/11 10 57

deel dit