Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Te warm om te werken? Bedrijven nemen nodige maatregelen

Te warm om te werken? Bedrijven nemen nodige maatregelen

Het belooft de komende dagen heel warm te worden, met temperaturen boven de dertig graden. Te warm om te werken? Dat hangt af van de aard van het werk. Voor bepaalde jobs geldt immers een specifieke maximumtemperatuur en die wordt vastgesteld aan de hand van een speciaal toestel: een wet bulb globethermometer (WBGT). Maatregelen die bedrijven nemen tijdens periodes van hitte zijn voornamelijk het voorzien van extra drank, het inlassen van extra pauzes en het plaatsen van ventilatoren en airco.

Is meer dan 30 graden te warm om te werken? Het antwoord hangt af van de uit te voeren taak. De grenswaarde zal niet dezelfde zijn naargelang een werknemer een ‘lichte’ job (kantoorjob) of een ‘zware’ job (bijvoorbeeld in de bouw) heeft.

“Voor de ene werknemer is 25 graden te warm, voor de andere is 30 nog zeer draaglijk”, aldus NSZ. “De temperatuur moet daarom gemeten worden met een zogenaamde ‘vochtige globethermometer’. Deze thermometer houdt ook rekening met de luchtvochtigheid en met de stralingstemperatuur van voorwerpen in de omgeving. De gemeten waarden liggen ongeveer 5° lager dan de temperatuur van een normale thermometer. Hoe droger de lucht, hoe heter hij moet zijn om de maximumwaarden te overschrijden.” Het resultaat valt doorgaans lager uit dan de temperatuur die met een gewone thermometer vastgesteld wordt.
 
Drankjes, ijsjes, werkuren en... shorts 
“Werkgevers zijn zich bewust van hun verplichtingen hieromtrent en doen hun uiterste best om het werk zo aangenaam mogelijk te maken”, aldus NSZ. “Uit een enquête van NSZ bij 150 ondernemers en bedrijfsleiders blijkt dat de overgrote meerderheid extra maatregelen voor hun personeel zal invoeren.”
 
80% van hen zal bijvoorbeeld meer koude dranken aanbieden en bijna een derde (32%) zal zelfs ijsjes aan hun personeel aanbieden. Aanpassingen van werktijden en taken zijn ook populair. “Drie op de tien ondernemers laten werknemers bijvoorbeeld eerder beginnen en eerder eindigen om het werk in de heetste uren op een lager pitje te zetten, of ze verlengen de duur van de pauzes.” Meer dan een derde van de respondenten (36%) zegt ook dat zij hun werknemers ventilatoren of airco ter beschikking stellen om wat koelte op de werkplek te brengen.  
 
En wat met de kledij? “In principe wordt kleding gedefinieerd in het arbeidsreglement van een bedrijf. De meeste werkgevers zijn echter  soepeler bij warm weer, zolang het personeel maar een zekere ‘waardigheid’ in acht neemt, vooral voor degenen die in direct contact met de klant staan. Zo heeft 72% van de bedrijfsleiders er niets op tegen dat hun mannelijke werknemers in korte broek naar het werk komen. Een geklede bermuda, geen sportshort.” 
 
Werknemers hebben ook verplichtingen 
“Als bedrijfsleiders plichten hebben ten aanzien van het welzijn van hun personeel, geldt ook het omgekeerde”, onderstreept NSZ. “Het is bijvoorbeeld uitgesloten dat een werknemer zelf beslist thuis te blijven omdat het te warm is. Dit kan alleen met voorafgaande instemming van de werkgever. Hetzelfde geldt voor de werktijden. Telewerken heeft enige flexibiliteit mogelijk gemaakt.”  
 
In uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan op tijdelijke werkloosheid, bijvoorbeeld in de bouwsector, wegens slecht weer, in dit geval hitte. Maar dan moet de hitte werken onmogelijk maken en moet er een oorzakelijk verband zijn tussen de hitte en de onmogelijkheid om te werken. Dit is alleen mogelijk als het beton bijvoorbeeld scheuren vertoont door de hitte of als het leggen van bepaalde soorten materiaal, zoals asfalt, onmogelijk is.

deel dit