Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Steeds meer mensen komen doktersafspraak niet na zonder te verwittigen

Steeds meer mensen komen doktersafspraak niet na zonder te verwittigen

Brussel, 17 september 2019 –8 procent van de patiënten die een afspraak hebben gemaakt bij een dokter, tandarts, kinesist, dermatoloog, … komt zonder dat te laten weten niet opdagen, zo blijkt uit een enquête van NSZ waaraan 588 beoefenaars van medische en paramedische beroepen hebben deelgenomen. Dat is beduidend meer dan twee jaar geleden toen dit slechts 5 procent was. Gemiddeld lopen de (para)medici hierdoor wekelijks tussen de 100 en 250 euro mis. Opmerkelijk is dat steeds meer artsen, tandartsen, kinesisten hiervoor een “verzuimvergoeding” aanrekenen als schadevergoeding voor het inkomstenverlies, zeker als het meerdere keren voorvalt bij dezelfde patiënt. 9 op 10 (para)medici pleiten daarentegen wel voor een duidelijke wettelijke regeling waarbij de schadevergoeding die kan worden aangerekend bij patiënten die niet komen opdagen, vastligt.  “De medische deontologische code die hierover nu bestaat  is veel te vaag.”

Op de 100 patiënten ziet een dokter, kinesist, tandarts, dermatoloog, … er gemiddeld 8 niet opdagen zonder af te zeggen, zo blijkt uit onderzoek van NSZ. Dat zorgt niet alleen voor tijdverspilling, maar ook voor een stevig verlies aan inkomsten. Gemiddeld lopen de (para)medici hierdoor wekelijks tussen de 100 en 250 euro mis. Helaas komen steeds meer patiënten niet opdagen zonder dat te laten weten, zegt NSZ. Want uit gelijkaardig onderzoek van twee jaar geleden stuurde slechts 5 procent zijn kat. Nochtans sturen meer een meer (para)medici voorafgaandelijke nog een herinneringsmail.

Volgens de medische deontologische  code kan de arts aan zijn patiënt een redelijke schadeloosstelling vragen, indien hij aantoont dat hij, door het niet- nakomen van de afspraak, schade heeft geleden. De patiënt moet op voorhand correct ingelicht zijn over de omstandigheden waarin dergelijke schadeloosstelling wordt gevraagd bij het niet- nakomen of laattijdig afzeggen van een afspraak.

Ondanks het feit dat deze deontologische code heel vaag is, rekent een kwart van de (para)medici meestal of systematisch een schadevergoeding aan. Nu hangen die (para)medici meestal wel in de wachtzaal op dat een niet-nageleefde afspraak toch aangerekend zal worden indien deze niet is afgezegd ten laatste 24 uren voor de afspraak  Uiteraard houden ondernemers rekening met de concrete omstandigheden zoals overmachtssituaties en het uitzonderlijk karakter, omdat iedereen wel een keer iets kan vergeten.

Probleem is dat de code vaag is over het bedrag dat geëist mag worden als schadeloosstelling. De meeste (para)medici die een vergoeding aanrekenen, vragen een deel van het honorarium als schadevergoeding of een forfait. Maar 4 op 10 (para)medici  vraagt nooit een schadevergoeding, voornamelijk omdat ze vrezen zo patiënten te verliezen of nog omdat ze menen dat de patiënten dat toch niet zouden betalen of nog omdat de regelgeving te onduidelijk is .

Niet verwonderlijk dat maar liefst 9 op de 10 (para)medici vinden dat er een duidelijke wettelijke regeling moet komen die een welbepaalde schadevergoeding invoert voor patiënten die hun afspraak niet naleven en ook niet verwittigen. “Een uniforme regeling dringt zich op. Ten eerste om discussies te vermijden. Want het uithangen in de wachtzaal of het voorafgaandelijk kenbaar maken is in de praktijk dikwijls niet voldoende om de betaling van zo’n schadevergoeding af te dwingen”, zegt Christine Mattheeuws van NSZ. “Ook zal zo’n uniforme regeling ervoor zorgen dat afspraken bij dokters en medici beter nageleefd worden.”

NSZ stelt voor om elke patiënt die ten laatste 24 uur voor zijn afspraak afzegt geen schadevergoeding te laten betalen. Wie zich niet de moeite getroost om zijn afspraak te annuleren of dat op de laatste minuut doet, zal dan wel een schadevergoeding moeten betalen. Alleen zou het niet meer dan logisch zijn dat de hoogte van die schadevergoeding wettelijk bepaald wordt, zodat de artsen en (para)medici daar ook in alle transparantie kunnen naar verwijzen tegenover hun patiënten zonder in discussies verzeild te geraken.

deel dit