Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ zegt neen tegen heksenjacht op werkgevers die zouden discrimineren

NSZ zegt neen tegen heksenjacht op werkgevers die zouden discrimineren

In Brussel zal er weldra via praktijktests worden gecontroleerd op discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit kan na klachten, meldingen, of op basis van gegronde vermoedens. “Dìt is net discriminatie, en op die manier stigmatiseer je werkgevers”, benadrukt NSZ. “Een werkgever die personeel nodig heeft, zoekt de mensen met de nodige kwaliteiten om die functie optimaal te kunnen uitvoeren, ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht, … Een werkgever heeft er dus geen enkele baat bij om te discrimineren. Dit zal voor een negatief ondernemersklimaat zorgen en pakt de oorzaak van het probleem niet aan.”

Als uit wetenschappelijke studies blijkt dat er een vermoeden van discriminatie is in een bepaalde sector, dan kunnen inspecteurs een praktijktest uitvoeren bij een werkgever. Dat gebeurt onder een schuilnaam. Het ontwerp van ordonnantie van minister van Werk Bernard Clerfayt die deze regeling vastlegt, is woensdag goedgekeurd in de commissie van het Brussels Parlement.

“Wij distantiëren ons expliciet van elke vorm van discriminatie”, aldus NSZ. “Maar dit is een maatregel om werkgevers te stigmatiseren. Werkgevers kiezen voor de juiste persoon op de juiste plaats, zonder te discrimineren, want daarmee zouden ze simpelweg in eigen voet schieten. Veel werkgevers hebben nu al moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Ze hebben er dus geen enkel belang bij om mensen te weigeren op basis van herkomst, geslacht, handicap of andere factoren”, benadrukt NSZ.

“Het is belangrijk dat meldingen van discriminatie grondig worden onderzocht. Dit onderzoek moet duidelijk maken wat de exacte oorzaak is waarom mensen niet worden aangeworven. NSZ is ervan overtuigd dat het onderwijs hierin een grote rol speelt. De taalvaardigheid en de basisopleiding zijn vaak ondermaats. Ook de werkattitude is vaak verkeerd. Nog steeds ontvangt NSZ veel klachten van zijn leden werkgevers over sollicitanten die enkel langskomen om niet uitgesloten te worden uit de werkloosheid maar zonder echte wens om aangeworven te worden.”

deel dit