Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ vraagt hervorming werkplekleren: “Werkgevers hebben werk en leerlingen vragen werplekken, maar te veel administratie blokkeert verdere uitrol”

NSZ vraagt hervorming werkplekleren: “Werkgevers hebben werk en leerlingen vragen werplekken, maar te veel administratie blokkeert verdere uitrol”


Werkplekleren, het systeem waarbij leerlingen theoretische lessen combineren met een praktische opleiding op de werkplek moet dringend worden herzien”, zo meldt werkgeversorganisatie NSZ. Christine Mattheeuws: “Sinds dit schooljaar zijn leerlingen verplicht om tijdens schoolvakanties thuis te blijven van hun werkplek. Dat zijn vaak de drukste periodes van het jaar, en dus vaak de meest leerrijke. Bijzonder jammer voor de werkgever die kansen wil geven aan leerlingen die een vak willen leren. Komt er nog bij dat het ook complex is om te kunnen starten met werkplekleren.” Werkgevers moeten voor de leerlingen grotendeels administratieve formaliteiten doorlopen als bij werknemers: dat gaat van verzekeringen, dimona-aangiftes, RSZ-bijdragen tot stopzettingsvergoedingen. “Zowel vanuit het onderwijs als bij de ondernemers is er heel veel vraag naar werkplekleren. Maar door de nieuwe vakantieregeling en de administratieve mallemolen houden veel ondernemers de boot af, zeker diegene die weinig of geen ervaring hebben met personeel. NSZ vraagt een grondige evaluatie van de vakantieregeling en een vereenvoudiging van het systeem: “Leerlingen willen werken én er is werk, maar te veel administratie blokkeert het werkplekleren.”

Verboden te werken tijdens schoolvakanties

Het systeem waarbij leerlingen ervoor kunnen kiezen om theoretische lessen te combineren met een praktische opleiding in het werkveld is sinds dit schooljaar herzien. Tot vorig jaar werden deze leerlingen tijdens schoolvakanties enkel vrijgesteld van de theoretische lessen. Dit was toen nog niet verplicht voor het werkveldgedeelte, het praktijkgedeelte. “Sinds dit schooljaar is dat wel het geval”, zegt NSZ. “Schoolvakanties zijn in vele sectoren vaak de drukste momenten van het jaar voor ondernemers. NSZ betreurt het dan ook dat leerlingen verplicht worden vrijgesteld voor deze periodes want het zijn net die drukke momenten waaruit je het meeste leert”, zegt Mattheeuws.

Voor de handelaars maakt dit systeem het volgens NSZ ook moeilijker om hun planning op te maken. “Vroeger konden ze rekenen op de leerlingen, ook tijdens de schoolvakanties. Nu moeten ondernemers die intekenen voor een zogenaamde Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO), een opleiding die werkplekleren aanbiedt, iemand extra zoeken voor tijdens de schoolvakanties. Dat is verre van stimulerend voor de ondernemers.”

Goodwill bij werkgevers

NSZ vraagt aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om de vakantieregeling te evalueren en te hervormen. Ook wil NSZ rond de tafel zitten om de complexe administratie mee te helpen vereenvoudigen. “Vereenvoudig de rompslomp en zorg ervoor dat de ondernemer die vaak nog geen personeel in dienst heeft terecht kan bij een persoon die alle administratie regelt voor de werkgever en de leerling. Een investering van overheidswege die noodzakelijk is als we het duaal leren een boost willen geven”, zegt NSZ. Want de cijfers tonen een neerwaartse trend, terwijl de maatschappij smeekt om vakmensen, mensen die het vak leren op de werkvloer.

Om leerlingen te mogen begeleiden tijdens het werkplekleren moeten werkgevers zich officieel laten erkennen. “Dat is niet meer dan normaal”, zegt Mattheeuws. De onderneming moet solvabel en juridisch in orde zijn. “Maar dan begint het: Op de werkplek moet er een mentor aangewezen worden die de leerling begeleidt. Om mentor te zijn moet je een opleiding hebben gevolgd”, gaat Mattheeuws verder.

Dan volgt een intakegesprek met de leerling en de trajectbegeleider, waarna een contract wordt opgemaakt. Vanaf de start van dat traject moet de werkgever de leerling beschouwen als volwaardige werknemer. “Alle administratieve formaliteiten die bij een werknemer van toepassing zijn, moeten dus ook bij de leerling in orde worden gebracht. Denk daarbij aan de dimona-aangifte, rsz-bijdragen, verzekeringen.  En net zoals bij werknemers hebben de leerlingen recht op klein verlet, vakantiegeld en gewaarborgd loon. Bovendien is het voor werkgevers niet altijd meteen duidelijk hoeveel de leerlingenvergoeding bedraagt.”

“Werkgevers geloven bijzonder hard in het concept van werkplekleren. Vele van hen zijn in het verleden zo in de ondernemerswereld gerold. Ook leerlingen zijn vragende partij. Er is dus bij beide partijen heel veel goodwill. Net daarom is het dus bijzonder pijnlijk te zien dat de huidige wetgeving de verdere uitrol van het werkplekleren blokkeert”, besluit Mattheeuws

Vragen en info

Stefaan Gruyaert, communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470/11 10 57

deel dit