Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ tevreden over akkoord tussen regering en banken, maar vraagt extra steunmaatregelen

NSZ tevreden over akkoord tussen regering en banken, maar vraagt extra steunmaatregelen


Brussel, 22 maart 2020 - Ondernemersorganisatie NSZ is tevreden dat na de Vlaamse en federale steunmaatregelen nu ook de banken zich engageren om zelfstandigen met bestaande en nieuwe kredieten te helpen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen en dat beseffen de beleidsmakers en de banken zeer goed. Toch vreest NSZ dat dit niet zal volstaan. Ondernemers maken zich ernstige zorgen over de lopende vaste kosten zoals huur, energiefacturen voor bedrijven en gebrek aan liquiditeit omdat ook vaak betalingen van hun vroegere facturen uitblijven. NSZ zal dit aankaarten op de ERMG. Verder heerst er nog wat verwarring over welke bedrijven nu open mogen zijn en welke niet en welke al dan niet recht hebben op een premie. Dit heeft ook financiële implicaties. NSZ vraagt zo snel mogelijk een duidelijke lijst met de zaken die al dan niet mogen werken of open mogen zijn en ook welke recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. Het zou jammer zijn dat nu bedrijven hun boeken neerleggen terwijl ze niet weten dat ze recht hebben op steunmaatregelen die hen hadden kunnen redden, aldus nog NSZ.

De banken engageren zich om levensvatbare bedrijven en zelfstandigen die in betalingsproblemen dreigen te komen, uitstel van betaling te geven tot 30 september, zonder aanrekening van kosten. Daarnaast komt de federale overheid met een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 12 maanden. NSZ is tevreden dat nadat de Vlaamse en federale regering steunmaatregelen heeft gecommuniceerd nu ook de banken zich engageren om zelfstandigen met bestaande en nieuwe kredieten te helpen. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen en dat beseffen de beleidsmakers en de banken zeer goed. Zo voorzag de Vlaamse regering reeds in een hinderpremie en de federale regering in een werkloosheid voor personeelsleden en iets analoog voor de zelfstandigen. Verder wordt ook uitstel verleent van belastingen, btw en sociale bijdragen.

Toch vreest NSZ dat dit niet zal volstaan. Ondernemers maken zich ernstige zorgen over de lopende vaste kosten zoals huur, energiefacturen voor bedrijven, gebrek aan liquiditeit omdat ook vaak betalingen van hun vroegere facturen uitblijven. NSZ zal dit aankaarten in “de cel opvolging van de Economic Risk Management Group” . We moeten bedrijven door deze moeilijke periode loodsen door eerst ad hoc maatregelen en vervolgens continuïteitsmaatregelen te voorzien.

Noodzakelijke maatregelen waarvoor we de regeringen dankbaar kunnen zijn. Temeer omdat ditmaal de kleine zelfstandigen niet vergeten zijn.

Verder heerst er heel wat verwarring over welke bedrijven nu nog mogen werken of open zijn en welke niet en welke al dan niet recht hebben op een premie. Dit heeft ook financiële implicaties. NSZ vraagt zo snel mogelijk een duidelijke lijst met zaken die al dan niet mogen blijven werken en ook welke recht hebben op de Vlaamse hinderpremie. “

De voorbije dagen kregen we dagelijks duizenden mails en telefoons. Opvallend is dat de ondernemers veel begrip hebben voor het feit dat de beleidsmakers niet alles in detail de voorbije dagen hebben kunnen regelen en communiceren”, aldus Christine Mattheeuws van NSZ. Dat belet echter niet dat we de komende dagen wel duidelijkheid moeten geven over welke bedrijven dicht moeten en welke recht hebben op premies. Het zou jammer zijn dat sommige bedrijven de boeken neerleggen terwijl ze recht hebben op steunmaatregelen die hen hadden kunnen redden, aldus nog NSZ.

Vragen en info

Stefaan Gruyaert
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470 11 10 57

deel dit