Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ reageert verontwaardigd op wetsvoorstel om ontslag tijdens coronacrisis te verbieden: "Werkgevers ontslaan niemand voor het plezier"

NSZ reageert verontwaardigd op wetsvoorstel om ontslag tijdens coronacrisis te verbieden:

Brussel, 2 juni 2020 - Aanstaande woensdag 3 juni buigt de Commissie Sociale Zaken zich over de voorstellen van de PS en de PVDA om alle ontslagen tijdens de coronacrisis te verbieden. "Dit is een onbegrijpelijk voorstel" reageert zelfstandigenorganisatie NSZ. "Werkgevers ontslaan nooit mensen voor hun plezier. In moeilijke tijden is een bedrijf soms genoodzaakt om mensen te ontslaan om het voortbestaan van de onderneming en de jobs van de andere werknemers te garanderen. Volgens NSZ zijn deze voorstellen bovendien in strijd met enkele fundamentele rechtsbeginselen. “Het voorstel gaat regelrecht in tegen nl. het principe van een van de meest fundamentele principes van het Belgische arbeidsrecht. Een werkgever of werknemer moet steeds het recht hebben de arbeidsovereenkomst te beëindigen: een werkgever kan niet gedwongen worden om tegen zijn wil een werknemer in dienst te houden en een werknemer kan niet gedwongen worden om tegen zijn wil te blijven werken bij zijn werkgever.  Deze wetsvoorstellen zijn dus in strijd zijn met dit recht. De goedkeuring ervan zou een ernstig precedent zijn." NSZ stelt zich ook vragen bij de grondwettelijkheid van de voorgestelde terugwerkende kracht in het voorstel van de PS. "Wij verzoeken de leden van de Commissie dan ook deze voorstellen te verwerpen. Als ze worden goedgekeurd, zou dat een fatale klap zijn voor veel kleine en middelgrote ondernemingen."

Verbod op ontslag brengt bedrijven in gevaar

Morgen zal de Commissie Sociale Zaken van het Parlement zich buigen over twee voorstellen: de PS en de PDA stellen voor om alle ontslagen (met uitzondering bij ernstig wangedrag) tijdens de coronacrisis te verbieden. NSZ vindt dit onaanvaardbaar. "Zijn de indieners van de voorstellen helemaal hun gezond verstand kwijt", reageert Christine Mattheeuws van NSZ. "Werkgevers ontslaan nooit voor hun plezier! Bovendien voorziet de wetgeving een motiveringsplicht en een verbod op kennelijk onredelijk ontslag. Werkgevers doen dat dus niet zomaar. Een verbod op ontslagen zal het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar brengen."  

"Bedrijven moeten het recht hebben om te herstructureren en zo andere banen te redden. De coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis, maar ook een economische crisis. Hoe 'houd' je werknemers in het bedrijf als er geen werk is? Ondernemingen moeten de mogelijkheid hebben om zich aan te passen aan deze complexe economische omstandigheden om te kunnen overleven en zo banen te redden. NSZ wijst er ook op dat bijna 20% van de bedrijven vreest om failliet te gaan. "En wat doe je met een werknemer die totaal ongeschikt blijkt te zijn voor zijn of haar baan?"

Ongrondwettelijke voorstellen

Volgens NSZ zijn deze wetsvoorstellen ook in strijd met enkele rechtsbeginselen. "Het Belgische sociaal recht beschermt werknemers tegen misbruik en dat is goed, maar huldigt het principe van het ontslagrecht dat inhoudt voor een werkgever dat deze ten alle tijde moet kunnen ontslaan. Deze wetsvoorstellen zijn hiermee volledig in strijd." Voor NSZ zou een goedkeuring van de voorstellen een ernstig precedent scheppen als inmenging in het ondernemerschap.

Verder vraagt NSZ zich af hoe bedrijven zouden moeten omgaan met werknemers die werden ontslagen en al werden vervangen.  "Gaat de overheid werkgevers dwingen de ontslagen persoon terug te nemen en de nieuwe werknemer ook in dienst te houden? Zo geef je een directe doodsteek aan het bedrijf."

Tot slot stelt NSZ zich vragen over de grondwettelijkheid van de terugwerkende kracht tot 1 april die in het voorstel van de PS werd opgenomen. Het Grondwettelijk Hof heeft immers meermaals benadrukt dat alleen “uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van algemeen belang” de terugwerkende kracht kunnen rechtvaardigen. Deze terugwerkende kracht zal nog meer onzekerheid creëren die iedereen momenteel echt wel kan missen."

"NSZ roept de leden van de Commissie op om deze voorstellen te verwerpen. Als dit goedgekeurd wordt dan is dit voor veel kmo's de fatale klap ", besluit Christine Mattheeuws.

Meer info

Stefaan Gruyaert, communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470/11 10 57

deel dit