Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ pleit voor automatische omzet hinderpremie naar compensatiepremie

NSZ pleit voor automatische omzet hinderpremie naar compensatiepremie


Brussel, 30 juni 2020 – “Een pak ondernemers wiens hinderpremie wordt geweigerd en die willen terugvallen op de compensatiepremie, dreigen hiervoor te laat te komen en helemaal niks te krijgen”, zegt NSZ.  Heel wat ondernemers hebben de hinderpremie aangevraagd maar niet verkregen of moeten de premie terugbetalen omdat ze volgens de Vlaamse overheid niet aan de voorwaarden voldoen. Normaliter kunnen die ondernemers dan wel nog een compensatiepremie aanvragen. Maar het probleem is dat een pak van de ondernemers nog in discussie liggen met de Vlaamse overheid en niet weten of finaal de premie zal worden betaald. Eenmaal ze horen dat dit misschien niet wordt aanvaard, zullen ze te laat komen voor de compensatiepremie omdat die ten laatste op 30 juni 2020 moet worden aangevraagd. Daarom vraagt NSZ  dat al de geweigerde en teruggevorderde hinderpremies automatisch worden omgezet in een compensatiepremie, als aan de voorwaarden is voldaan. “Deze zaken waren te goeder trouw gesloten en hebben dus minstens een omzetverlies van 60 procent geleden, dus moeten ze op z’n minst recht hebben op de compensatiepremie”, aldus Christine Mattheeuws van NSZ.

Sluiting te goeder trouw

De Vlaamse overheid voorzag een hinderpremie van 4000 euro voor ondernemers die hun voor publiek toegankelijke zaak van overheidswege moesten sluiten. Anderen die niet moesten sluiten maar in se wel zo goed als dicht waren, hebben recht op een compensatiepremie van 3000 euro, op voorwaarde dat ze een omzetverlies van 60 procent kunnen aantonen tussen 14 maart en 30 april 2020 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2020 de compensatiepremie aanvragen. Ondernemers die niet in aanmerking komen voor de hinderpremie komen vaak wel in aanmerking voor de compensatiepremie”, zegt NSZ.

“Wij krijgen heel veel vragen en klachten binnen van ondernemers die hun zaak hebben gesloten en de hinderpremie hebben aangevraagd maar, die achteraf blijkbaar toch geen recht hebben op de hinderpremie”, zegt Christine Mattheeuws. Terecht stellen deze ondernemers dat de regels rond de coronahinderpremie onduidelijk of te vaag waren, waardoor men achteraf geconfronteerd wordt met weigeringen of terugvorderingen op grond van regels en interpretaties die voorheen niet duidelijk of gekend waren.

Bovendien hebben veel ondernemers tegen de terugvorderingen en weigeringen een bezwaar ingediend bij de dienst van de hinderpremies. Op een deel van deze bezwaren werd nog steeds niet geantwoord.  Natuurlijk willen deze ondernemers eerst de zaken uitgeklaard zien door de Vlaamse Overheid vooraleer ze de premie terugstorten en de compensatiepremie aanvragen. Ook zijn er gevallen waarbij de beslissing tot terugvordering of weigering nog maar zeer recent ter kennis werd gebracht van de ondernemer. Echter moet deze compensatiepremie ten laatste op 30 juni aangevraagd worden waardoor veel ondernemers deze dreigen mis te lopen”, reageert Mattheeuws.

NSZ vraagt daarom om in die gevallen, waarbij de zaken niet verplicht gesloten waren en die een aanvraag hebben ingediend voor de hinderpremie, om die hinderpremie automatisch om te zetten naar de uitbetaling van de compensatiepremie van 3000 euro.

Zet automatisch hinderpremie om in compensatiepremie

NSZ vraagt dat alle ondernemers die te goeder trouw de hinderpremie hebben aangevraagd maar niet hebben verkregen alsnog recht zouden hebben op een compensatiepremie, ook al hebben ze deze niet formeel aangevraagd. Het kan niet dat de ondernemer kostelijke tijd verliest door op de goedkeuring van de hinderpremie te wachten en daardoor te laat komt voor de aanvraag van de compensatiepremie.

NSZ vraagt daarom om in die gevallen, waarbij de zaken niet verplicht gesloten waren en die een aanvraag hebben ingediend voor de hinderpremie, om die hinderpremie automatisch om te zetten naar de uitbetaling van de compensatiepremie van 3000 euro. Op die manier ontvangen de ondernemers tenminste nog een compensatie van 3000 in plaats van de verwachte 4000 euro.”

Vragen en info
Stefaan Gruyaert, communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470 11 10 57

deel dit