Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ: “Historisch dat overbruggingsrecht blijft bestaan na corona”

NSZ: “Historisch dat overbruggingsrecht blijft bestaan na corona”


Na een bevraging bij 1452 ondernemers waarin bleek dat amper de helft van de facturen tijdig worden betaald, belooft  minister Ducarme bijkomende maatregen.  Zo zal de werkloosheidsuitkering onder de vorm van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen ook na de coronacrisis blijven bestaan voor zelfstandigen. “Wij ijveren al jaren voor gelijke rechten tussen zelfstandigen en werknemers, het is een mijlpaal dat dit nu in de steigers staat”, reageert Christine Mattheeuws van NSZ trots. De minister liet nog meer in zijn toekomstkaarten kijken en ging in op verschillende eisen van NSZ: “De winkelbubbel van twee moet verder uitgebreid worden, ook moet het restaurantbezoek door bedrijven gepromoot worden,we willen dat sociale verzekeringsfondsen automatisch een afbetalingsplan voorschotelen aan zelfstandigen die uitstel van betaling gevraagd hebben, we willen andere profielen aan het adviesorgaan van de Veiligheidsraad toevoegen en we moeten naar een 60% à 70 % bezettingsgraad in plaats van een forfaitair aantal aanwezigen op evenementen. ”

We beginnen met een alarmerende vaststelling: door de crisis slagen de bedrijven er niet meer in om tijdig de facturen te betalen, dit blijkt uit een nieuwe bevraging bij 1452 ondernemers. Dit was al zichtbaar voor de crisis, maar sinds de crisis is dit sterk toegenomen. "Vandaag wordt amper één op de twee facturen op tijd betaald, in vergelijking met drie op vier in dezelfde periode in 2019. Volgens NSZ wijst dit duidelijk op de cashflowproblemen die bedrijven ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. "De kosten blijven oplopen, maar te veel bedrijven hebben het dus moelijk om alles tijdig betaald te krijgen. Aanvullende financiële en fiscale steunmaatregelen en een structureel herstelplan zullen absoluut noodzakelijk zijn om te voorkomen dat deze betalingsachterstanden tot een gevaarlijk domino-effect leiden”, meent NSZ.


Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ, had een exclusief onderhoud met minister Denis Ducarme na die bevraging. “Ik ben god niet. We kunnen niet iedereen redden, maar het is onze taak om voor elke zelfstandige in de bres te springen. Zonder enig onderscheid”, aldus de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s.

Een eerste prioriteit van de bevoegde minister is het doortrekken van het overbruggingsrecht, los van corona. “Dat betekent dat net als werknemers, zelfstandigen ook een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. Een belangrijke stap in het ondernemersschap en een uitstekend signaal, want dit zal bijvoorbeeld de starters -op dit moment is er een daling van 11% van het aantal starters- een forse duw in de rug geven. Zij nemen een groot risico, maar er is dan een buffer als het fout loopt. Dit is een historische mijlpaal voor onze zelfstandigen”, aldus NSZ. “Het verschil tussen werknemer en zelfstandige mag anno 2020 niet groot zijn”, aldus Ducarme. “500.000 mensen hebben nu al het overbruggingsrecht aangevraagd. Dit is een teken dat dit nodig is én dat niet elke zelfstandige met een dikke auto rijdt. De realiteit is dat zij dagelijks met problemen af te rekenen hebben.”

Een ander heikel punt uit de bevraging bij onze leden bleek het afbetalingsplan voor zelfstandigen. Nu is het niet verplicht dat verzekeringsfondsen automatisch een afbetalingsplan voorschotelen aan zelfstandigen die uitstel van betaling vragen. “Kleine zelfstandigen zijn de motor van onze economie”, onderstreept Mattheeuws. We moeten erover waken dat zij volgend jaar niet op het zelfde moment tweemaal sociale bijdragen moeten betalen: die van 2020 en die 2021. We mogen hen in geen geval cash afnemen, of het probleem zal verergeren.” Minister Ducarme treedt NSZ ook hierbij: “De ondernemers zorgen voor de welvaart van morgen, dus moeten we hen en hun liquide middelen beschermen voor de toekomst door allerhande fiscale, financiële en sociale maatregelen.”

Met meer dan twee naar de winkel
“Dat betekent ook dat we hen moeten kunnen laten werken”, meent Ducarme. “Naast het gezondheidsaspect en de virologen zijn ook andere sociale, economische, financiële en economische aspecten belangrijk in de overwegingen. Daarom wil ik de adviesraad van de Veiligheidsraad uitbreiden met profielen die ervaring hebben in die andere aspecten, naast de virologen. Virologen bewijzen hun nut maar naast het gezondheidsaspect moeten ook economische experten hun zeg doen aan de Nationale Veiligheidsraad, zegt NSZ; zoniet vrezen we een bloedbad. Zo kunnen we ook groeien naar strikte, maar stabiele maatregelen die niet maandelijks veranderen. De minister  wil ook het aantal mensen die toegelaten zijn in winkels en op evenementen optrekken. Anders gaan bepaalde sectoren dood. Twee winkelbezoekers per bubbel is te weinig om onze economie draaiende te houden. De minister wil ijveren voor een bezettingsgraad van 60 à 70 % voor evenementen, in plaats van nu de forfaitaire aantallen van 200 binnen en 400 personen buiten.” “Onze zelfstandigen hebben inderdaad nood aan meer perspectief en een positieve boodschap. Dit is een grote stap in de goede richting”, aldus NSZ. “Zelfstandigen moeten kunnen werken, in veilige omstandigheden.”

deel dit