Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

NSZ en Sabam bereiken akkoord over muzieklicentie tijdens coranasluiting

NSZ en Sabam bereiken akkoord over muzieklicentie tijdens coranasluiting

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) en auteursvereniging Sabam hebben een voor beiden gunstig akkoord bereikt in het kader van de gerechtelijke bemiddeling als gevolg van de Class Action van het NSZ, ondersteund door Horeca Brussel.

De gezamenlijke inspanningen van partijen én de regering hebben geleid tot de goedkeuring van de wet van 17 juli 2022, waarvan de bepalingen in het akkoord werden opgenomen. Deze wet laat Sabam toe haar commerciële geste te versterken zonder negatieve gevolgen voor haar auteurs. Als gevolg verkregen de betrokken uitbaters die in orde zijn met hun muzieklicentie in totaal een korting van gemiddeld 70% op de verschuldigde bedragen aan auteursrechten voor de periode waarin ze verplicht moesten sluiten.

Bovendien hebben de onderhandelingen die tot dit akkoord hebben geleid de integratie van een clausule in de contractuele voorwaarden van Sabam versneld. Deze maakt in de toekomst het vinden van een evenwichtige oplossing in geval van sluiting wegens overmacht mogelijk.
Het akkoord betekent dus goed nieuws voor zowel de auteurs, als voor alle zelfstandigen die muziek spelen in hun zaak, maar die dat omwille van de gezondheidscrisis niet konden.

Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie, reageert: “Dit akkoord laat toe een bevredigende oplossing te vinden voor zowel de kleine zelfstandigen als de kunstenaars. Beide partijen werden immers zwaar getroffen door de opeenvolgende crisissen. Net daarom was het bijzonder belangrijk om een evenwichtige oplossing te vinden.”

“Het was inderdaad noodzakelijk om snel een oplossing te vinden voor al deze zelfstandigen”, bevestigt het NSZ. “Het was belangrijk dat de inspanning de precaire situatie waarin onze kunstenaars vandaag verkeren niet zou verergeren. Ook zij zijn immers zwaar getroffen door deze coronacrisis”, besluit Sabam.

deel dit