Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Nieuwe afrondingsregels zorgen voor discussie

Nieuwe afrondingsregels zorgen voor discussie

 

Vanaf 1 december 2019 moeten handelaars het totaalbedrag dat de klant cash betaalt verplicht afronden. De afronding geldt niet voor elektronische betalingen. Eenzelfde aankoop zal dus meer of minder kosten naargelang de betalingswijze. Dit zal leiden tot heel wat discussies en onduidelijkheden aan de kassa. Het risico is ook groot dat klanten tot op het laatste moment zullen wachten om te beslissen hoe ze zullen betalen: cash of elektronisch. De keuze zal afhangen van wat voor hen het goedkoopste is , met files en frustraties aan de kassa tot gevolg. Bovendien zal dit het werk van de kassabedienden, die vaak flexijobbers en studenten zijn niet makkelijker maken. Uit onderzoek van NSZ blijkt dat 9 op 10 handelaars een verplichte afronding wil op àlle betalingen. NSZ zal, eenmaal de federale regering is gevormd, bij de bevoegde minister aandringen om de regels gelijk te trekken ongeacht de betalingswijze. Afronding moet verplicht worden op àlle betalingsmogelijkheden, aldus nog NSZ.

Sinds 1 oktober 2014 mogen handelaars contante betalingen afronden naar 0 of 5 eurocent. Wanneer de prijs eindigt op 1,2,6, of 7 eurocent wordt er naar beneden afgerond, in het voordeel van de consument, terwijl er naar boven wordt afgerond wanneer de prijs eindigt op 3,4,8 of 9 cent. Zo zal bij een prijs van 32,96 aan de kassa 32,95 euro gevraagd worden, terwijl bij een prijs van 32,99 aan de kassa 33 euro zal worden gevraagd. Toch kende de regeling destijds amper succes.

Sinds 8 januari 2016, gelden de afrondingsregels bij 1 en 2 eurocent ook voor elektronische betalingen. Maar ook deze uitbreiding kende geen succes. Reden: door dat de handelaars zelf mochten beslissen of ze al dan niet afrondden hadden velen schrik dat klanten hier moeilijk zouden over doen en zouden kiezen voor een concurrent die de afrondingsregels niet toepaste. Bijgevolg rondden ze niet af.

Nieuwe regels vanaf 1 december

Wegens het beperkte succes en de hoge kostprijs van de productie van de rosse muntjes heeft de uittredende regering beslist om vanaf 1 december 2019 een verplichting op te leggen om af te ronden. Helaas enkel wanneer contant wordt betaald. Op de elektronische betalingen moeten de handelaars niet afronden. Maaltijdcheques mogen dan weer niet worden afgerond. ”Dit is voor iedereen nodeloos complex, ook voorde kassabedienden die vaak ook  flexijobbers en studenten zijn”, zegt NSZ. Vooral bij gemengde betalingen met verschillende betalingswijzen wordt dit lastig. Cashmoet afgerond worden, elektronische betalingen mogen worden afgerond en maaltijdcheques en ecocheques mogen niet worden afgerond. Dit zal tot heel wat onduidelijkheid zorgen bij de klanten en kan tot discussies leiden over de reden waarom het ene product wordt afgerond en het andere niet. Het risico is ook groot dat klanten tot op het laatste moment zullen wachten om te beslissen om cash of elektronisch te betalen om dan finaal voor de goedkoopste oplossing te kiezen. Ook dat zal zorgen voor vertraging en frustraties bij de klanten.

NSZ wil de verplichte afronding niet alleen op cash betalingen maar op àlle betalingswijzen.

Te ingewikkelde regels

De regels zijn ingewikkeld, zeker bij verschillende betalingswijzen voor eenzelfde aankoop. Eerst moet de handelaar aan de klant vragen hoe die zal betalen. De maaltijdcheques en ecocheques moet de handelaar eerst aftrekken van het totaalbedrag want daarop mag niet worden afgerond.

Het cash bedrag moet daarna worden afgetrokken van het resterende bedrag. Dat restbedrag moet dan op zijn beurt worden afgerond. Ten slotte mag de handelaar de klant met de kaart laten betalen en moet die dat bedrag niet afronden. Het kassaticket moet zowel de afgeronde en de niet afgeronde bedragen vermelden.

Een voorbeeld 

Het totale bedrag is 90,04 euro. De klant kiest ervoor om een deel te betalen met maaltijdcheques:
- maaltijdcheques = 24, 02 euro Dit mag niet worden afgerond
- nog te betalen: 66,02 euro
o als de klant cash betaalt, dan betaalt hij 66 euro of in totaal 90,02 euro
o als de klant elektronisch betaalt dan betaalt hij 66,02 euro  of in totaal 90,04 euro
o bij gemengde betaling van, het restbedrag bijvoorbeeld 50 euro cash en 16,02 euro  elektronisch dan heeft de klant in totaal 90,04 euro betaald

Vrijwillig afronden op alle betalingen?

Om verwarring te vermijden zouden de handelaars ook kunnen afronden op elektronische betalingen. De handelaar moet dan wel vermelden dat ‘het totale bedrag wordt afgerond’. De handelaar mag echter wettelijk niet het totale bedrag afronden, want het deel dat de klant met maaltijd- en ecocheques betaalt mag niet worden afgerond. Dat zal tot discussies leiden. Bovendien blijkt  uit onderzoek van NSZ bij 792 handelaars dat 95 procent van de handelaars aangeeft dat ze niet vrijwillig zullen afronden op de elektronische betalingen. Vooral uit schrik om klanten te verliezen. Klanten zouden kunnen kiezen voor een concurrent die de afrondingsregels niet toepast. Bij vele klanten leeft de perceptie dat de afrondingsregels vaak in hun nadeel zijn, wat niet het geval is.

Keep it simple

NSZ wil de verplichte afronding niet alleen op cash betalingen maar op àlle betalingswijzen. Dit is veel duidelijker voor de consument: de prijs blijft dezelfde ongeacht de betalingswijze. Het vermijdt nodeloze verwarring en files aan de kassa.. Bovendien is het eenvoudiger voor de kassabediende die geen verschillende handelingen moet doen naargelang de betalingswijze. Ook het kassaticket zal leesbaarder zijn omdat er geen opsplitsing meer wordt gemaakt tussen het afgeronde en het niet afgeronde bedrag.

Uit onderzoek van NSZ blijkt dat 9 op 10 handelaars (91 procent) voorstander zijn van de verplichte afronding op het kassaticket ongeacht de betalingswijze. NSZ zal dan ook, eenmaal de federale regering is gevormd bij de bevoegde minister aankloppen om de wetgeving aan te passen en de afronding te verplichten op àlle betalingen.

Vragen en info
Stefaan Gruyaert, communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470/11 10 57

deel dit