Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Meer dan 20.000 zelfstandigen met zwaar beroep blijven werken na pensioen

Meer dan 20.000 zelfstandigen met zwaar beroep blijven werken na pensioen


Brussel, 20 november 2019 - Het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd zijn activiteiten verderzet neemt toe. Volgens de cijfers van het RSVZ zijn dat er vandaag 111.000. Dat is een stijging van 22,5 procent op vijf jaar tijd. Volgens NSZ valt het vooral op dat meer dan 20.000 van hen een zogenaamd zwaar beroep uitoefende en dat na de pensioenleeftijd nog steeds doet. Het gaat om zelfstandigen in de landbouw, bouwsector en de paramedische sector. “Dit verwondert ons jammer genoeg niet”, vertelt Christine Mattheeuws van NSZ. “Het pensioen voor zelfstandigen is nog steeds zeer laag (911 euro) in vergelijking met dat van werknemers en ambtenaren. “Willen we de statuten harmoniseren dan moet dat ook gebeuren met de pensioenen”, vult Mattheeuws aan. “Het is tijd voor een herwaardering van de pensioenen voor zelfstandigen.”

Toename

Volgens de cijfers van de RSVZ blijft het aantal zelfstandigen groeien. Op 30 juni 2019 waren dat er in ons land 1.125.776, dat is een stijging van 10,4 procent sinds 2015. Het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd verder blijft werken is medio 2019 gestegen tot 111.266. Dat is een stijging van 22,5 procent ten opzichte van 2015. Toen waren het er net iets meer dan 90.000. Deze vertegenwoordigen nu 9,8 procent van de totale zelfstandige bevolking in ons land. Vijf jaar geleden was dat 8,9 procent.“Deze toename verbaast ons niet”, vertelt Christine Matheeuws. “Sinds januari 2015 kunnen zelfstandigen ofwel na hun pensioenleeftijd ofwel na een loopbaan van 45 jaar een onbeperkt inkomen verdienen zonder dat hun pensioen wijzigt.”

Te lage pensioenen

Dat veel zelfstandigen na hun 65e of na een loopbaan van 45 jaar blijven werken, is volgens NSZ te wijten aan de te lage pensioenen. Een zelfstandige ontvangt gemiddeld 911 euro per maand. Dat is nog steeds veel lager dan die van werknemers (gemiddeld 1267 euro per maand) of ambtenaren (gemiddeld 2600 euro per maand).

“Minister De Block riep enkele maanden geleden op tot een harmonisering van de statuten”, vult Mattheeuws aan. “Deze mogelijke harmonisering zal dus ook over de pensioenen moeten gaan. Momenteel moeten zelfstandigen zich redden met een laag pensioen, terwijl ze net verantwoordelijk zijn voor een grote financiële bijdrage in onze samenleving. Wat ze daarvoor terugkrijgen moet navenanter zijn.

Zware beroepen

“Dit verschil is nog problematischer voor zelfstandigen met een zwaar beroep die ook na hun pensioen verder werken. Dat waren er eind 2018 zo’n 20.000 volgens de recentste cijfers van het RSVZ. 

“Dat zijn zo’n 5.800 zelfstandigen boven de 65 die in de bouwsector werken en meer dan 3.000 in de paramedische sector en de verpleegsector. Als je ziet dat er voor werknemers en ambtenaren een uittredingsvergoeding wordt overwogen, dan spreken we duidelijk over discriminatie.”

NSZ is zich er bewust van dat zelfstandigen niet altijd enkel om financiële redenen verder blijven werken. “Velen doen het vanuit een passie, ongeacht de leeftijd. Ze hebben enorm veel tijd in hun zaak gestopt en hebben het vaak moeilijk om hun baby los te laten”, besluit Mattheeuws.

Meer info
Stefaan Gruyaert, communicatieverantwoordelijke NSZ
stefaan.gruyaert@nsz.be
0470/11 10 57

deel dit