Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

“Wacht de Brusselse regering op faillissementen?”

“Wacht de Brusselse regering op faillissementen?”

Brussel, 19 januari 2021 - "Wacht de Brusselse regering op faillissementen alvorens premies voor handelaars en contactberoepen uit te keren? "Dit is de vraag die NSZ zich stelt. Het is nu 8 weken geleden dat de zogenaamde niet-essentiële bedrijven weer open konden gaan. Tegelijkertijd zijn de contactberoepen nog steeds gesloten. "En toch heeft het Brusselse gewest zijn platform voor het indienen van premie-aanvragen nog steeds niet op poten gezet. Erger nog, de details van het aanvragen van premies zijn nog niet eens bekend. Dit is volstrekt oneerbiedig naar al deze zelfstandigen toe." In Wallonië is de steun al een maand beschikbaar, maar het is hetzelfde bedrag, ongeacht het tijdstip of de periode van sluiting.  “NSZ roept beide regio's op om premies toe te passen die in verhouding staan tot het aantal sluitingsweken. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld een premie voor een periode van één week vast te leggen en deze te vermenigvuldigen met het aantal weken sluiting. Dat zou volgens NSZ de eenvoudigste en eerlijkste manier zijn.  

Waar wacht de regering Vervoort op?
Pas medio december kondigde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindelijk enkele fragmenten aan van haar steunmaatregelen voor contactbedrijven of beroepen. "En sindsdien... niets, radiostilte", reageert NSZ verontwaardigd. Bedrijven hebben kunnen heropenen, maar de contactberoepers moeten verplicht gesloten blijven. Deze aankondiging in december was vaag. In feite werden noch de bedragen, noch de verdeelsleutel vermeld. Bovendien was de communicatie erg laat. "En vandaag zijn we twee maanden na de heropening van de bedrijven, maar vooral: de contactberoepen zijn nog steeds gesloten. Op regioniveau gaat het niet vooruit! Dit is absoluut onaanvaardbaar en ondraaglijk voor alle ondernemers. Waar wacht de regering van Vervoort op? Op honderden faillissementen?” NSZ eist dan ook dat de Brusselse regering deze procedure aanzienlijk versnelt.  

Premies in verhouding tot de duur van de sluiting  
Vermits het niet echt duidelijk is welke maatregelen er genomen zullen worden, roept NSZ op dat Brussel niet de ‘fout’ begaat die Wallonië heeft gemaakt door een en dezelfde premie te voorzien voor alle sectoren ongeacht de sluitingsperiode. 

Volgens NSZ zou de oplossing dus een vergoeding zijn die in verhouding staat tot de duur van de sluiting. "De overheid moet bijvoorbeeld een premiebedrag voor twee weken vastleggen. Het enige wat ze zouden moeten doen is dit bedrag te vermenigvuldigen met het werkelijke aantal weken van sluiting. Dit zou eenvoudiger en eerlijker zijn voor iedereen. NSZ roept de Waalse en Brusselse regering dan ook op om deze aanpak in te voeren, om de zelfstandigen en de kmo's zo correct te compenseren.

deel dit