Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

“Globaal gezien goede maatregelen, maar waar is het sociaal tarief voor zelfstandigen?”

“Globaal gezien goede maatregelen, maar waar is het sociaal tarief voor zelfstandigen?”

NSZ is over het algemeen tevreden over de maatregelen die de federale regering aan het einde van haar begrotingsconclaaf heeft aangekondigd, maar  vraagt zich af waar het sociaal tarief voor zelfstandigen is gebleven, ondanks het feit dat verschillende ministers dit hadden beloofd.

NSZ is over het algemeen tevreden met de maatregelen die de federale regering vandaag aan het einde van haar begrotingsconclaaf heeft aangekondigd. NSZ staat positief tegenover de verlaging van de werkgeversbijdragen met een miljard euro. In het eerste en tweede kwartaal worden de loonindexeringskosten voor de werkgever geneutraliseerd, wat een lastenverlichting van ongeveer 7% betekent. “De werknemer wordt dus geïndexeerd, maar de werkgever betaalt geen werkgeversbijdragen op het geïndexeerde gedeelte van het loon . Dit was een eis die we al maanden stellen om de gevolgen en het leed voor KMO's te verzachten.”

NSZ is ook tevreden met de bevestiging van enkele aangekondigde maatregelen: het overbruggingsrecht, de 'tijdelijke werkloosheid energie' en de verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit. “Het verheugt ons ook dat andere eisen van NSZ zijn ingewilligd. Zo zijn de flexijobs uitgebreid naar andere sectoren en is het aantal uren dat studenten mogen werken verhoogd.”  

NSZ betreurt echter ten zeerste dat er geen sociaal tarief voor zelfstandigen  is aangekondigd, zoals dat voor de meest kwetsbare burgers bestaat. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat deze steunmaatregel, die absoluut noodzakelijk is voor het voortbestaan van vele ondernemingen, niet is uitgevoerd, hoewel verscheidene partners van Vivaldi zich hiertoe vóór het conclaaf hadden verbonden. Vooral de kleine ondernemingen en zelfstandigen zijn de meest kwetsbare economische actoren. Waar wacht de regering op?”

Ten slotte is NSZ toch tevreden dat de financiering van de verschillende aangekondigde maatregelen gebeurt via bijdragen van de energie-, olie- of banksector. “Het zou ondenkbaar zijn geweest dat zelfstandigen en KMO's nieuwe belastingen zouden moeten betalen.”

deel dit