Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

"Kleine en middelgrote ondernemingen die moeten sluiten door het grote aantal quarantaines of ziektemeldingen moeten beroep kunnen doen op het dubbel overbruggingsrecht”

Door de dramatische toename van het aantal besmettingen met de Omikron-variant en het daaruit voortvloeiende aantal quarantaines of zieken, zullen veel kleine en middelgrote bedrijven in de problemen komen door een gebrek aan personeel en zullen sommige onder hen gedwongen worden tijdelijk hun deuren te sluiten. Zij zullen niet in staat zijn hun klanten naar behoren te bedienen. "Het gaat hier om een aanzienlijke economische impact op het functioneren van een bedrijf. Dit is één van de legitieme redenen om het overbruggingsrecht toe te kennen. NSZ vraagt dat deze ondernemingen van het dubbel overbruggingsrecht gebruik kunnen maken voor de periodes waarin zij zouden moeten sluiten en dat deze periodes niet in mindering worden gebracht op het maximumquotum (12/24 maanden) waarop elke zelfstandige recht heeft.  

De Omikroninfecties exploderen. De meest pessimistische voorspellingen gaan uit van 125.000 besmettingen per dag tegen het einde van de maand. Onder deze omstandigheden zal ook de quarantaine drastisch toenemen. "De regering heeft de quarantaineregels al versoepeld, vooral voor de 'drievoudig gevaccineerden'. Dit is slechts een stap in de goede richting", aldus NSZ. Veel kleine en middelgrote ondernemingen zullen  in de problemen komen door een gebrek aan personeel. "Voor een KMO van vijf mensen is het zeer problematisch voor de bedrijfscontinuïteit om twee werknemers in quarantaine te hebben. Sommige kleine en middelgrote ondernemingen zullen zich daarom genoodzaakt zien hun deuren tijdelijk te sluiten. Dit omdat zij hun klanten niet langer naar behoren kunnen bedienen”, aldus Ann Van Doren, woordvoerder van NSZ. 

Al erg lang bestaat de mogelijkheid om het overbruggingsrecht toe te kennen, zoals in het geval van 'een gebeurtenis met economische gevolgen, die een rechtstreekse en aanzienlijke weerslag heeft op de activiteit'.  

NSZ vraagt dat ondernemingen die tijdelijk moeten sluiten omdat zij de continuïteit van hun activiteit niet kunnen waarborgen, gelijkgesteld kunnen worden met ondernemingen die door de overheid moeten sluiten en dus voor de sluitingsperiode het recht op een dubbel overbruggingsrecht hebben. NSZ benadrukt dat elke zelfstandige recht heeft op het overbruggingsrecht gedurende ten hoogste 12/24 maanden en op de vrijwaring van het recht op gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximaal vier kwartalen, zonder betaling van premies. "Tot nu toe zijn alle overbruggingsrechten die in het kader van de gezondheidscrisis zijn toegekend, toegekend zonder te raken aan dit quotum, dus er is geen reden waarom dat in dit geval anders zou zijn."

deel dit