Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

"Geen doktersbriefje voor 3 dagen afwezigheid? Geen sprake van, tenzij carensdag weer wordt ingevoerd”

Groen ijvert ervoor om het verplicht voorleggen van een medisch getuigschrift voor tot drie dagen ziekte af te schaffen. Voor NSZ is dit uitgesloten. Ook al zal de overgrote meerderheid van de werknemers correct de regels volgen, de afschaffing van medische attesten zal de deur op een kier zetten voor misbruik. “Wat zullen de richtlijnen zijn en hoe gaan we controleren?”, vraagt NSZ zich af. “De werkgever moet het gegarandeerde loon in geval van ziekte doorbetalen, dus is het normaal dat de werknemer zijn ziekte op objectieve wijze bewijst. Als deze verplichting inderdaad vervalt, vraagt NSZ dat de carensdag opnieuw wordt ingevoerd.”

Groen heeft een wetsvoorstel ingediend om de verplichting om een medisch attest voor te leggen af te schaffen in geval van ziekte tot drie dagen voor alle bedrijven. “Dit is dit absoluut uit den boze. Het zou een heel slecht signaal zijn, vooral in een tijd waarin we steeds meer overgaan op consulteren op afstand, wat voor dit soort ziekte gemakkelijk zou zijn”, aldus NSZ.

“Absenteïsme is een plaag, vooral voor kleine ondernemingen. Voor een kmo betekent elke afwezige werknemer een reorganisatie van het werk. De werkgever moet met andere woorden snel een oplossing zoeken voor het werk dat blijft liggen. Elke afwezigheid is lastig en bovendien kostelijk, want de werkgever moet de zieke doorbetalen.  Dit probleem zal alleen maar groter worden. Wie echt ziek is, verdient alle steun die zij kunnen krijgen, maar niet degenen die willen recupereren van een avondje uit of gewoon een paar dagen vrij hebben onder het voorwendsel van ziekte. Dit zal de deur openzetten voor allerlei excessen.”

“Hoe zal de werkgever de ziekte van de werknemer controleren? Thuisblijven zonder zich te moeten verantwoorden met een medisch attest is sowieso een zeer gevaarlijke boodschap”, aldus de zelfstandigenorganisatie. “Een werkgever betaalt zijn werknemer het gegarandeerde loon tijdens de eerste maand van ziekte. Het is volstrekt normaal is dat de werknemer zijn ziekte op objectieve wijze bewijst door middel van een medisch attest”, meent NSZ.

deel dit