Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

Een student mag niet te veel werken

Een student mag niet te veel werken

Vorig jaar heeft een recordaantal studenten als jobstudent gewerkt. Ze houden netto bijna evenveel over als bruto. Maar dan mogen ze niet te veel werken.

Wanneer kan ik als jobstudent aan de slag?

In de eerste plaats moet je student zijn om als jobstudent te kunnen werken. Daarnaast is er ook een minimumleeftijd vastgelegd. In principe moet je minstens 16 jaar oud zijn. Je mag ook al aan de slag als je 15 bent, maar alleen als je de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Hoeveel mag ik werken?

Wie als jobstudent werkt, betaalt minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Van je brutoloon wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent af- gehouden. Dat voordeel is beperkt tot 475 uur per kalenderjaar. Meer werken mag, maar vanaf het 476ste uur betaal je de normale sociale bijdragen van 13,07 procent. Weet ook dat als je meer werkt, en dus meer verdient, je ouders meer belastingen dreigen te moeten betalen. Zolang je studeert, ben je fiscaal ten laste van je ouders, waardoor die minder belastingen betalen. De voorwaarde is dat je inkomsten beperkt blijven. Als je te veel verdient als student, kan hen dat zuur opbreken. 'De bedragen die je maximaal mag verdienen veranderen elk jaar. Voor 2019 mag een jongere tot 6.942,50 euro verdienen om ten laste te blijven van een gehuwde of wettelijk samenwonende ouder, en tot 8.792,50 euro bij een alleenstaande of feitelijk samenwonende ouder', zegt Astrid Mertens van HR-dienstenleverancier SD Worx.

Heb ik recht op kinderbijslag als ik een vakantiejob doe?

Sinds januari 2019 wordt voor de kinderbijslag geen rekening meer gehouden met hoeveel een kind verdient. Tot 18 jaar heeft een kind onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket, de nieuwe naam voor het kindergeld. 'Vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin je kind 25 wordt, heeft het nog recht op het Groeipakket als het aan de studievoorwaarden voldoet én maximaal 475 uur met een studentenovereenkomst werkt en/of minder dan 80 uur per maand met een 'gewone' tewerkstelling', zegt Barbara Raemdonck van het Agentschap Uitbetaling Groei- pakket. 'Werk je meer, dan valt het recht op het Groeipakket voor die maand weg.'

Voor het schooljaar 2018-2019 geldt voor studenten een overgangsmaatregel, omdat het schooljaar begon onder de oude kinderbijslagregeling. 'Als je kind de uurnormen overschrijdt, heeft het toch recht op het Groeipakket als het niet meer dan 240 uur gewerkt heeft in het eerste en/of het tweede kwartaal van 2019. Wie deze zomer werkt en nadien verder studeert, mag onbeperkt werken in de vakantie. Wie niet verder studeert, mag niet meer dan 240 uur werken in het derde kwartaal.'

Waar kan ik zien hoeveel uren ik al gewerkt heb?

Dat kan via de site Student@work. Die geeft aan hoeveel uren je nog kan werken tegen de verminderde sociale bijdragen. Zo vermijd je dat je de grens van 475 uur overschrijdt. Om een overzicht te krijgen, moet je je eerst aanmelden met je elektronische identiteitskaart. Het is niet de bedoeling dat je het aantal gewerkte uren zelf doorspeelt. De werkgever met wie je een studentenovereenkomst afsluit, geeft het aantal uren dat hij jou in dienst wil nemen elektronisch door aan de RSZ. Die uren gaan automatisch van je totaal af.

Mag ik een studentenjob doen als ik net ben afgestudeerd?

In principe moet je student zijn om een studentenjob te mogen doen. Maar wie in juni afstudeert, kan die zomer nog als jobstudent aan de slag. De RSZ aanvaardt dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Wat met gelegenheidswerk in de horeca?

Bij gelegenheidsarbeid in de horeca mag je per kalenderjaar 50 dagen werken met een gunstige regeling van de sociale bijdragen. Die worden dan niet berekend op wat je effectief verdient, maar op een lager forfait. Als student kan je niet alleen voor het systeem van 475 uur kiezen, maar ook als gelegenheidsmedewerker in de horeca aan de slag gaan. Je kan beide systemen wel niet gelijktijdig gebruiken. Overleg voordat je begint te werken met je werkgever welk systeem van toepassing is.

Kan ik een vakantiejob opzeggen?

Wanneer je als jobstudent aan de slag gaat, moet je met je werkgever een schriftelijke overeenkomst sluiten van bepaalde duur. Zo'n studentenovereenkomst geeft je zekerheid over je rechten en je plichten. De eerste drie dagen van je studentenjob gelden als proeftijd. Tijdens die proefperiode kan je de overeenkomst beëindigen zonder opzeggingstermijn. Als de drie dagen gepasseerd zijn, moet je wel een opzeggingstermijn respecteren. Die is afhankelijk van de duur van je contract. Geldt je contract voor een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn een dag. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet je drie dagen opzeg doen. Let wel: de opzegging gaat pas in op de maandag die volgt op de week waarin je je werkgever op de hoogte hebt gebracht.

Moet ik een belastingaangifte indienen?

Ja, die is ook voor jobstudenten verplicht, ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast. 'Wie 18 is, krijgt van de fiscus automatisch een voorstel van vereenvoudigde aangifte of een aangifteformulier. Ben je jonger, dan moet je zelf een aangifte aanvragen. Als je voor je 18de eenmaal een aangifte hebt ingediend, krijg je automatisch het volgende jaar ook een aangifte of een voorstel van vereenvoudigde aangifte', zegt Florence Angelici van de federale overheidsdienst Financiën.

Bron: De Tijd

deel dit