Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Pers archief

38% van de Belgische vrouwelijke ondernemers dacht er het afgelopen jaar aan om te stoppen

38% van de Belgische vrouwelijke ondernemers dacht er het afgelopen jaar aan om te stoppen

38% van de Belgische vrouwelijke ondernemers dacht er het afgelopen jaar aan om te stoppen

Vooral het lage pensioen later houdt vrouwelijke ondernemers vandaag wakker

Slechts één op de drie zelfstandigen die in ons land een eigen zaak uit de grond stampt is een vrouw. Levensverzekeraar NN bevroeg, met de steun van NSZ, in een grootschalig onderzoek Belgische vrouwen over de drijfveren, moeilijkheden en voordelen van het ondernemer-schap. Wat blijkt? Van de 218 172 vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep¹ in ons land dacht 38% er de afgelopen 12 maand wel eens aan om de zelfstandige activiteit stop te zetten. Vrouwelijke zelfstandigen liggen ondanks de hoge werkdruk vooral wakker van het lage pensioen later en de financiële onzekerheid vandaag.

Zo vindt bijna 7 op 10 vrouwelijke ondernemers het ook moeilijk om financieel rond te komen tijdens het zwangerschapsverlof. Om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren is er volgens NN en NSZ een beter sociaal statuut noodzakelijk met vooral een gelijk-waardig pensioen ten opzichte van de werknemers en een betere combinatie tussen werk en gezin door een flexibeler en groter aanbod van kinderopvang. Daarnaast benadrukt NSZ ook het belang van een volwaardige stopzettingsvergoeding, want uit de cijfers blijkt dat 33% van de Belgische vrouwen tussen de 20 en de 49 geen zelfstandige wil worden wegens het financiële risico dat ze lopen als het verkeerd gaat.

Wat zijn de drijfveren, de moeilijkheden en de voordelen van het ondernemerschap voor vrouwen?

Daar tracht levensverzekeraar NN, samen met Indiville en met de steun van het NSZ (Neutraal Syndicaat voor Zelf-
standigen) vandaag een antwoord op te bieden dankzij een grootschalig onderzoek bij 1948 Belgen (waaronder 1007 vrouwelijke ondernemers).

In het onderzoek werden vrouwelijke ondernemers bevraagd over hun huidige situatie, hun situatie bij de start van hun onderneming en werd er gepeild naar hun verwachtingen voor de toekomst. Met deze resultaten wil levensverzekeraar NN, samen met NSZ, onder andere in kaart brengen op welke manier vrouwelijk ondernemerschap in België kan gestimuleerd worden.

Laag pensioen later houdt vrouwelijke zelfstandigen wakker

Het is niet de hoge werkdruk die vrouwelijke zelfstandigen het meest wakker houdt, maar wel het lage pensioen later. 40% van de vrouwelijke ondernemers heeft het vooral moeilijk met die financiële onzekerheid voor later.

Het gemiddelde pensioen van een vrouwelijke zelfstandige is vandaag 331,87 euro. En ligt daarmee veel lager dan dat van mannelijke ondernemers, bij mannen bedraagt het gemiddelde zelfstandigenpensioen 1087,63 euro. Enerzijds verdient een vrouwelijke ondernemer vandaag nog altijd 30% minder dan haar mannelijke collega. Anderzijds kiezen vrouwen vaker voor het statuut van zelfstandige in bijberoep.

Daarnaast heeft 25% het moeilijk met het mogelijk inkomensverlies en de gevolgen ervan door ziekte, arbeids-ongeschiktheid of overlijden, zowel voor zichzelf als voor het gezin. En 24% met de schommelingen in het inkomen.

Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN, reageert:

‘Er zijn nog nooit zo weinig vrouwelijke starters geweest als vandaag. Bovendien denkt 38% eraan om de zelfstandige activiteit stop te zetten. Aan de basis hiervan ligt voor de meeste vrouwelijke ondernemers niet in de eerste plaats de hoge werkdruk of de schaarse vakantiedagen, maar wel de financiële onzekerheid vandaag en in de toekomst. Vrouwelijke zelfstandigen zijn vandaag dan ook volledig op zichzelf aangewezen om van hun pensioen een leefbaar pensioen te maken. Om vrouwen te stimuleren om te ondernemen in ons land is er duidelijk werk aan de winkel om het sociaal statuut te verbeteren. Er is geen enkele reden waarom vrouwelijke ondernemers na hun loopbaan geen recht zouden hebben op een degelijk pensioen.’

Christine Mattheeuws, voorzitter NSZ:

‘NSZ legt drie eisen op tafel om meer vrouwelijke ondernemers aan te trekken en om zij die nu actief zijn beter te ondersteunen. Een betere pensioenregeling: het gemiddelde pensioen van een vrouwelijke zelfstandige is nog geen derde van de mannen. De pensioenen van de vrouwelijke ondernemers moeten dus omhoog. Een volwaardige stopzettingsvergoeding: vele niet-zelfstandige vrouwen zijn bang om te falen en dat verhindert hen om de sprong te wagen als zelfstandige. Flexibelere kinderopvang: er is te weinig aanbod van crèches waar een vrouwelijke zelfstandige haar kind ook voor of na de kantooruren kan brengen of oppikken. Dat zorgt vaak voor onnodige stress en frustraties.

 

 

NN_NSZ_VrouwelijkeOndernemer

68% van de vrouwelijke ondernemers komt in min of meerdere mate moeilijk rond tijdens zwangerschapsverlof

Hoewel vrouwelijke ondernemers 12 weken moederschaps-verlof kunnen opnemen, blijkt uit het onderzoek van NN
dat vrouwelijke ondernemers al snel opnieuw bereikbaar moeten zijn voor hun werk.

E-mails beantwoorden en aanwezig blijven op social media zijn voor zelfstandigen geen uitzondering tijdens het zwangerschapsverlof. Maar liefst 82% van de vrouwelijke zelfstandigen bleef dan ook actief bezig voor hun zaak tijdens deze periode.

Bijna 7 op de 10 Belgische vrouwelijke ondernemers heeft het in zekere mate moeilijk om financieel rond te komen tijdens het zwangerschapsverlof (68%). Heel wat vrouwen zetten dan ook doelbewust geld apart voor de bevalling: 3 op 10 spaart om rond te komen tijdens het zwangerschaps-verlof.

Moeilijke start, maar vrijheid en dromen najagen belangrijkste troeven

30% van de Belgische vrouwen tussen de 20 en 49 jaar speelt met de droom om zelfstandige te worden². Toch zetten heel wat vrouwen de stap niet. Het financiële plaatje, verlies van sociale bescherming en de financiële onzekerheid houden heel wat vrouwen tegen om ervoor te gaan. 43% van de vrouwelijke ondernemers twijfelde vooraleer ze de sprong waagden. Vooral de vrijheid om de eigen baas te kunnen zijn en de uitdaging en het realiseren van een droom, trekken vrouwen over de streep.

En ook de eerste jaren zijn moeilijk voor vrouwelijke ondernemers. 38% van hen geeft aan financieel moeilijk of niet rond te komen de eerste jaren. Maar eens die moeilijke start achter de rug is, biedt ondernemerschap ook duidelijk voordelen. 61% is achteraf gezien wel tevreden dat ze de stap gezet hebben.

NN en NSZ komen op voor een beter sociaal statuut voor zelfstandigen

Jammer genoeg is het aantal vrouwelijke ondernemers niet in evenwicht met het totaal aantal vrouwen. Willen we vrouwen stimuleren om de stap te zetten naar ondernemerschap, dan is er nood aan een beter sociaal beleid. Vooral
een leefbaar pensioen, een groter en flexibeler aanbod van kinderopvang en meer moederschapsverlof kunnen het tij doen keren.

deel dit