Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen kunnen nog steeds een beroep doen op één van de uitkeringen van het overbruggingsrecht: het 'dubbel corona-overbruggingsrecht, het 'crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling' of het 'crisis-overbruggingsrecht-quarantaine/zorg kind'.

De ministerraad van 15 januari 2021 keurde een voorontwerp van wet goed dat het overbruggingsrecht:
1. Het 'dubbel corona-overbruggingsrecht' zal niet alleen in januari, maar ook in februari 2021 kunnen aangevraagd worden voor de zelfstandigen uit sectoren onderworpen aan de corona sluitingsmaatregelen van de overheid. Ook als u zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van dergelijke zelfstandige activiteit die verplicht werd te sluiten, kan u een beroep doen op deze uitkering als u de activiteit volledig onderbreekt. 
2.  Er wordt in 2021 een nieuw tijdelijk crisis-overbruggingsrecht ingevoerd met drie pijlers:

  • 'crisis-overbruggingsrecht pijler 1': u kan een beroep doen op het overbruggingsrecht als u nog steeds rechtstreeks getroffen wordt door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid. De steunbedragen variëren in functie van de periode van volledige onderbreking (minder of minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand) en of urecht hebt op een volledige of halve uitkering. Deze pijler zou in voege treden in februari 2021, maar dit wordt verschoven naar maart 2021.   
  • Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke omzetdaling als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een uitkering in het kader van het nieuwe 'crisis-overbruggingsrecht-omzetdaling pijler 2' ongeacht de sector waarin u actief bent. In de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt moet je dan een omzetdaling van minstens 40% aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.
  • Tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 is het in bepaalde situaties ook mogelijk om het 'crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind pijler 3' te bekomen.