Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Overbruggingsrecht

UPDATE 16/10:

De overbruggingsrecht bij heropstart wordt verlengd tot 31 december

Corona-overbruggingsrecht
Is uw activiteit of een deel van uw activiteiten volgens het ministerieel besluit of door een lokale sluitingsmaatregel verboden, dan bent u rechtstreeks verplicht te sluiten. Omdat u rechtstreeks verplicht gesloten bent, hebt u voor elke maand met minstens één dag verplichte sluiting recht op de corona (of crisis) overbruggingsuitkering.


Is uw onderneming afhankelijk van bedrijven of sectoren die verplicht gesloten zijn? Dan kan u als toeleverancier ook in aanmerking komen voor het corona-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting. Levert u als traiteur bijvoorbeeld ook aan grote feesten of evenementen, dan is een deel van uw activiteiten verboden, waardoor u recht hebt op de overbruggingsuitkering.
Opgelet: Beperkingen of sluitingen van ondernemingen die enkel en alleen het gevolg zijn van de regels rond social distancing, geven géén recht op de overbruggingsuitkering. U kan dan wel het overbruggingsrecht aanvragen als u ‘uit eigen beweging’ uw activiteiten onderbreekt.

Overbruggingsrecht bij heropstart
Het koninklijk besluit nr. 41 van 26 juni 2020 riep een tijdelijke maatregel van overbruggingsrecht in het leven ter ondersteuning van de heropstart.


Deze maatregel wordt nu verlengd tot en met 31 oktober 2020. Ze bestaat ook uit de toekenning van een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro met gezinslast) onder de volgende voorwaarden:


• actief zijn in een van de sectoren waarvoor gedurende minstens één volledige kalendermaand sluitingsmaatregelen werden opgelegd door de COVID-19-besluiten (al vanaf einde maart tot minstens begin mei);
• slechts vanaf 4 mei 2020 (of later) hun activiteit opnieuw hebben kunnen heropstarten zonder andere beperkingen dan de regels van social distancing. Het gaat hierbij onder meer om de volgende sectoren: horeca, non-food detailhandel (met uitzondering van doe-het-zelf-zaken en tuincentra die al in april zijn heropend en dagbladhandels die ook reeds open waren in april), markten, kappers en schoonheidsspecialisten;
• voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor de aanvraag gedaan wordt, een daling van ten minste 10% van de omzet of van de bestellingen optekenen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar (voor de maand juni gaat het om het kwartaal van de maand waarover de aanvraag gaat);
• voor de desbetreffende maand geen uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht genieten op basis van een andere wetsbepaling.