Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nieuws

De laatste 10 jaar was er elke dag één café minder

De laatste tien jaar zijn er 3113 minder cafés. Dat is er bijna één per dag. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van de FOD Economie. Vlaanderen kende 2050 minder cafés en Wallonië 1071. In Brussel was er dan weer een kleine groei van 83 extra cafés. NSZ vindt dit een zeer spijtige evolutie, maar voelde de bui al hangen.

faillissement witte kassa café

Voor 1 op 5 zelfstandigen dreigt armoede

1 op de 5 zelfstandigen in hoofdberoep had in 2017 een inkomen dat lager ligt dan 1139 euro per maand, dat is de Europese armoededrempel voor een alleenstaande. Dat blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van cijfers van het RSVZ, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Het aandeel hoofdberoepers met inkomsten onder de armoededrempel is de afgelopen vijf jaren amper geëvolueerd: in 2012 bevonden 22 procent van de hoofdberoepers zich in dezelfde situatie. Dat heeft voor een stuk te maken met een veel te beperkte sociale bescherming die zelfstandigen in moeilijkheden krijgen, maar vooral met het feit dat zelfstandigen geen vangnet hebben als ze hun activiteiten willen stopzetten. Daardoor doen ze vaak door totdat ze de boeken moeten neerleggen. “Daarom pleit NSZ voor een volwaardige  werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen zodat ze financiële ruimte krijgen om zich naar een nieuwe professionele uitdaging te heroriënteren”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

armoede

Vrouwelijke zelfstandigen verdienen nog steeds tot meer dan 30 procent minder dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwelijke zelfstandigen in hoofdberoep verdienen nog steeds ruim 30 procent minder dan hun mannelijke collega’s. Het grootste verschil in inkomsten tussen vrouwelijke en mannelijke zelfstandigen is in Vlaanderen, met een verschil van 32 procent. Een Belgische vrouwelijke zelfstandige had in 2017 een gemiddeld inkomen van 22.868,32 euro, dat is meer dan 10.000 euro minder dan het gemiddeld inkomen bij mannelijke zelfstandigen in hoofdberoep. Dat blijkt uit een analyse van NSZ op basis van cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

zelfstandige vrouwelijk ondernemer

Elektronisch en digitaal betalen stimuleren: ja. Beboeten: neen.

Als het van CD&V afhangt moet elke handelaar de mogelijkheid voorzien dat de klant elektronisch kan betalen. Een verplichting en zeker een boete is ongehoord, zegt NSZ. Temeer omdat de handelaar sinds 18 januari 2018 geen toeslag meer kan aanrekenen wanneer de klant elektronisch betaalt. “Het elektronisch betalen moet voor de handelaar nog transparanter en dat ongeacht de speler waarbij hij aangesloten is”

elektronisch betalen

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen: Infoavonden op 7 en 25 maart 2019 (Zwijnaarde en Borgerhout)

Het nieuwe wetboek inzake vennootschappen en verenigingen treedt in werking op 1 mei 2019. Voor de ondernemingen die al bestonden op 1 mei 2019, zal een deel van de nieuwe wet (de dwingende bepalingen) van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Het is pas tegen 1 januari 2024 dat alle vennootschappen en verenigingen zich volledig moeten aanpassen aan de nieuwe wetgeving en de statuten moeten wijzigen.

We willen u nu alvast informeren over de veranderingen die op til zijn tijdens onze infoavonden in Zwijnaarde op 7 maart 2019 en in Borgerhout op 25 maart 2019.

vennootschap vennootschappen verenigingen

Succes ouderschapsverlof scherpt arbeidsmarktkrapte aan.

In 2018 betaalde de RVA per maand gemiddeld 65.218 uitkeringen voor ouderschapsverlof. Ruim twee derde van de aanvragen behelzen een vermindering van één dag per week. Dat blijkt uit een analyse die NSZ maakte op basis van gegevens van de RVA. Vooral viervijfde werken via ouderschapsverlof blijft dus stevig in trek bij werknemers en ambtenaren. Bovendien zullen werknemers ouderschapsverlof weldra ook per halve dag kunnen opnemen, wat voor extra aantrekkingskracht van het deeltijds ouderschapsverlof zal zorgen. “Dat is geen goed nieuws voor de werkgevers, want een werknemer vinden die slechts één dag of een halve dag komt werken is quasi onmogelijk”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ vreest dan ook dat het groeiend succes van het één vijfde systeem en de invoering van het één tiende ouderschapsverlof de arbeidsmarktkrapte enkel zal toenemen. Vooral de kleinere werkgevers zullen de ‘gaten’ in hun personeelsbestand zeer moeilijk kunnen opvullen.

ouderschapsverlof

Afschaffing proefperiode zorgt voor steeds minder duurzame jobs

De afschaffing van de proefperiode sinds 2014 zorgt voor steeds meer tijdelijke, en dus minder duurzame jobs. Het is nu voor vele kleinere werkgevers te duur geworden om personeelsleden te ontslaan wanneer zij niet voldoen. Werkgevers kiezen eieren voor hun geld en opteren daarom voor tijdelijke contracten. Hiermee reageert NSZ op de cijfers uit het jaarrapport van de Nationale Bank van België die aangeven dat maar liefst 46 procent van de nieuwe banen in 2018 een tijdelijk karakter had. Een studie van NSZ uit 2015 waarschuwde reeds voor deze trend. “Het afschaffen van de proefperiode heeft uiteindelijk zowel voor werkgevers als voor werknemers negatieve effecten gehad. ‘Job, jobs, jobs’ roepen is niet voldoende, duurzame tewerkstelling moet de norm worden, maar dan moeten de randvoorwaarden voor werkgevers ook worden voldaan”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. NSZ pleit voor de herinvoering van een volwaardige proefperiode.

proefperiode tijdelijke medewerkers

Eindelijk meer aandacht voor sociaal statuut zelfstandigen

NSZ is tevreden dat er eindelijk meer aandacht wordt besteed aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Vandaag werd in de kamercommissie ‘bedrijfsleven’ zowel de afschaffing van de carensperiode bij zelfstandigen en het vaderschapsverlof voor zelfstandigen besproken. Beide maatregelen kosten ongeveer evenveel rond de 11 miljoen euro. Maar als de ondernemers moeten kiezen dan moeten ze niet lang nadenken:  de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid geniet de duidelijke voorkeur. Liefst nog voor de verkiezingen van 26 mei 2019. “Door de invoering van het vaderschapsverlof zal er geen één zelfstandige meer in België bijkomen, het zal enkel de verdeling werk-privé meer in balans brengen. Dit terwijl de afschaffing van de carensperiode van veertien dagen bij arbeidsongeschiktheid bij een zelfstandige wel degelijk een struikelblok is om te starten met ondernemen” Bovendien zullen meer zelfstandigen kunnen genieten van een uitkering vanaf de eerste dag ziekte omdat elke zelfstandige wel eens ziek wordt, terwijl niet elke zelfstandige een man is, laat staan vader wordt, zegt NSZ- voorzitter Christine Mattheeuws.

arbeidsongeschiktheid sociaal statuut vaderschapsverlof

Nationale staking - NSZ roept alle sociale partners op hun verantwoordelijkheid te nemen en de juiste conclusies te trekken

De nationale staking van morgen, 13 februari, georganiseerd door de werknemersvakbonden viseert volgens ondernemersorganisatie NSZ de verkeerde doelwitten. Volgens NSZ is het de overheid en de politiek verantwoordelijken die voor een extreme polarisatie hebben gezorgd tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, waardoor een loonakkoord nog steeds ver weg is. De slachtoffers van de nationale staking zijn wederom de kleine ondernemers en de werkwillige werknemers, zegt NSZ. “Zowel qua loonkost als qua personenbelasting behoren we tot de Europese ‘kampioenen’, nochtans zou een ingreep op beiden een echte doorbraak betekenen, waar zowel werknemer als werkgever bij winnen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Iets meer dan de helft van de Belgische ondernemingen zijn eenmanszaken, die eveneens onderhevig zijn aan die hoge personenbelasting.

personenbelasting belastingdruk staking loonkost

Nationale staking op 13 februari viseert de verkeerde doelwitten

De nationale staking van morgen, 13 februari, georganiseerd door de werknemersvakbonden viseert volgens ondernemersorganisatie NSZ de verkeerde doelwitten. Volgens NSZ is het de overheid en de politiek verantwoordelijken die voor een extreme polarisatie hebben gezorgd tussen werknemers- en werkgeversorganisaties, waardoor een loonakkoord nog steeds ver weg is. De slachtoffers van de nationale staking zijn wederom de kleine ondernemers en de werkwillige werknemers, zegt NSZ. “Zowel qua loonkost als qua personenbelasting behoren we tot de Europese ‘kampioenen’, nochtans zou een ingreep op beiden een echte doorbraak betekenen, waar zowel werknemer als werkgever bij winnen”, aldus NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Iets meer dan de helft van de Belgische ondernemingen zijn eenmanszaken, die eveneens onderhevig zijn aan die hoge personenbelasting.

Categorieën

Zit je met vragen?

Wij helpen je graag verder met je vragen

Stel uw vraag

Word NSZ-lid

Ervaar alle voordelen van ons lidmaatschap

Registreer