Werkgever kan arbeidsreglement nu ook online indienen

Categorie Ondernemen
Werkgever kan arbeidsreglement nu ook online indienen

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt geregeld aangepast.

Binnen de acht dagen na de inwerkingtreding van het arbeidsreglement of van de aanpassing, moet de werkgever een kopie van het document opsturen naar de sociaal inspecteur of het directiehoofd dat bevoegd is voor het grondgebied van de maatschappelijke zetel van de onderneming of de vestiging waarin de betrokken werknemers worden tewerkgesteld.

Elke werkgever kan voortaan zijn arbeidsreglement of de wijziging ervan online indienen. Inloggen doet u met de elektronische identiteitskaart (eID) of via Itsme.
Eenmaal ingelogd heeft u de mogelijkheid om uw arbeidsreglement (of de wijziging ervan) en de bijlagen elektronisch op te laden in pdf-formaat.
De website maakt het ook mogelijk om een verzoeningsprocedure op te starten bij de Arbeidsinspectie – Toezicht op de Sociale Wetten, wanneer er een meningsverschil is bij de procedure voor het opstellen of de wijziging van het arbeidsreglement.

De documenten die u uploadt, worden automatisch doorgestuurd naar de interne diensten van de administratie. Zo krijgt u als werkgever sneller een ontvangstbewijs met de vermelding dat u voldoet aan de verplichting om een kopie van uw arbeidsreglement of de wijziging ervan op te sturen.

Website met het arbeidsreglement.

deel dit