Vonnissen en arresten binnenkort beschikbaar op internet

Categorie Juridisch
Vonnissen en arresten binnenkort beschikbaar op internet

Vanaf 1 september 2020 worden alle vonnissen en arresten gepubliceerd op internet. Dit gebeurt in een elektronische databank  die voor iedereen toegankelijk is.

Deze maatregel werd op 16 mei 2019 in  Belgisch staatsblad opgenomen en betekent een belangrijke verbetering tegenover de situatie van vandaag. Nu moet u zich richten tot de griffie van de rechtbanken om kennis te kunnen nemen van een vonnis of arrest. Bovendien moest u ook nog aantonen dat u rechtstreeks bij de zaak betrokken bent.
De maatregel voorziet wel dat de vonnissen en arresten zullen worden geanonimiseerd. Dit betekent dat alle gegevens die toelaten de partijen te identificeren anoniem worden weergegeven.

deel dit