Vlaamse regering keurt hoger plafond voor overbruggingslening goed

Categorie Algemeen
Vlaamse regering keurt hoger plafond voor overbruggingslening goed

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de uitbreiding van de overbruggingslening.  Zo wordt het plafond van de bestaande overbruggingslening opgetrokken tot maximaal twee miljoen euro en wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar grote ondernemingen. 

De overbruggingslening is een lening die de Vlaamse regering ter beschikking stelt aan Vlaamse kmo's die liquiditeitsnoden hebben. Sinds februari 2022 is de eerste variant van de  maatregel beschikbaar bij Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Toen was de maatregel bedoeld om liquiditeitssteun te bieden aan ondernemingen die getroffen werden door de coronacrisis. Het gaat om zeer voordelige leningen (1,5 procent interest) waarmee klein e ondernemingen aanvankelijk tot 200.000 euro konden ontlenen en middelgrote tot 400.000 euro.
De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregel ook na juni 2022 verder open te stellen voor bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Sinds 10 oktober 2022 kunnen kmo's - zowel kleine als middelgrote ondernemingen - bovendien tot 750.000 euro ontlenen onder deze maatregel.

In de Septemberverklaring besliste de regering vervolgens om het  maximaal ontleenbare bedrag op te trekken "om tegemoet te komen aan de sterk gestegen liquiditeitsnoden van de ondernemers in het kader van de Oekraïne- en energiecrisis".

De Vlaamse regering heetft nu het licht op groen gezet voor de verdere uitbreiding van de overbruggingslening. Zo gaf ze haar eerste principiële goedkeuring aan een nieuwe variant van de overbruggingslening, waarbij het maximumplafond wordt opgetrokken tot 2 miljoen euro, meer dan een verdubbeling van het huidige plafond.
Tegenover dat hogere plafond staat wel een gedifferentieerde rentevoet die rekening houdt met de looptijd van de lening en de grootte van de onderneming. De nieuwe rentevoeten bedragen 2 procent, 2,5 procent en 3,5 procent en dit op basis van de grootte van de onderneming en de periode van terugbetaling (36 of 60 maanden).

De nieuwe lening wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie voor goedkeuring op vlak van staatssteun. De lening wordt verwacht begin 2023 operationeel te zijn.

deel dit