Vlaamse en federale regering voorzien nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen

Categorie Algemeen
Vlaamse en federale regering voorzien nieuwe steunmaatregelen voor zelfstandigen

De strengere maatregelen om de coronacrisis in te dijken treffen andermaal de bedrijven en de zelfstandigen. Zowel de Vlaamse als de federale regering heeft nieuwe steunmaatregelen uitgewerkt.

Omdat cafés en restaurants verplicht een maand sluiten, hebben ze automatisch recht op de steun van het Vlaams beschermingsmechanisme voor omzetverlies.

Vlaams:
Er komt een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor omzetverlies tussen 1 oktober en 18 november. Elke ondernemer die in die periode een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er een beroep op doen. Denk aan hotels en toeleveranciers of ondernemingen in de event- of toeristische sector.

Omdat cafés en restaurants verplicht een maand sluiten, hebben ze automatisch recht op de steun. Ze moeten geen omzetdaling bewijzen. Een uitzondering geldt voor restaurants die van 19 oktober 2019 tot 18 november 2019 meer dan de helft van hun omzet uit take-away haalden, zoals snackbars. Zij moeten wel aantonen dat ze 60 procent minder omzet draaien.

De steun bedraagt 10 procent van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5 procent steun. Voor starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet vermeld in het financieel plan.

Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor een omzetverlies van minstens 60 procent in de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 of in de sluitingsperiode van 19 oktober tot 18 november 2020. De maximumsteun varieert naargelang van de gekozen periode en de grootte van de onderneming.

De maatregel kan vanaf eind november aangevraagd worden op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Federaal:
De federale overheid neemt vier nieuwe maatregelen. Het crisisoverbruggingsrecht is een soort werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die door de covidmaat-regelen hun activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. De bedragen van dat crisisoverbruggingsrecht worden in oktober en november verdubbeld tot 2.583,38 euro voor een alleenstaande zelfstandige en 3.228,20 euro voor een zelfstandige met gezinslast. De dubbele uitkering kan tot december verlengd worden. Vooral horecazaken, traiteurs, nachtclubs en foorkramers zullen ervan profiteren, maar ook spelers in de cultuur- en evenementensector.

Daarnaast wordt het crisisoverbruggingsrecht uitgebreid naar sectoren die rechtstreeks afhankelijk zijn van de verplicht gesloten ondernemingen en daardoor ook hun activiteiten moeten stoppen, zoals brouwers die alleen aan cafés leveren. Het crisisoverbruggingsrecht moet via het sociale verzekeringsfonds aangevraagd worden.

Het overbruggingsrecht om een heropstart te ondersteunen wordt tot 31 december 2020 verlengd. Het biedt een minimum¬inkomen aan zelfstandigen die hun activiteit kunnen hervatten maar een omzetverlies hebben geleden, door bijvoorbeeld beperkte openingstijden of een beperkt aantal klanten. De maatregel kwam al de niet-voedingswinkels, kappers, horeca en reisbureaus ten goede.

De voorwaarden voor het overbruggingsrecht veranderen niet. Een alleenstaande kan een tegemoetkoming krijgen van 1.291,69 euro, een zelfstandige met gezinslast van 1.614,10 euro.

De federale regering waarborgt dat alle horecawerknemers een volwaardige eindejaarspremie ontvangen, zelfs al hebben ze periodes van tijdelijke of economische werkloosheid gekend.

Om liquiditeitsproblemen te beperken en ontslagen te voorkomen komt er een vrijstelling van werkgeversbijdragen aan de RSZ voor het derde kwartaal. Die geldt voor bedrijven in de horeca, in de evenementensector en voor de uitbaters van kermisattracties die hun activiteiten moeten stopzetten.

deel dit