Verzekeraars verlengen beschermende maatregelen

Categorie Algemeen
Verzekeraars verlengen beschermende maatregelen

De verzekeringsinstellingen verlengen beschermende maatregelen die de impact van de aanslepende coronacrisis op kwetsbare mensen en bedrijven moeten verzachten. De sector gaat ook een partnerschap met de overheid aan om mee het economisch herstel te ondersteunen.

De verzekeraars blijven onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling van verzekeringspremies geven aan bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis. Dat uitstel loopt tot 30 juni 2021. Bedrijven die reeds uitstel kregen, kunnen aanspraak maken op een verlenging, voor zover de totale periode de termijn van negen maanden niet overschrijdt.

Voor personeel in tijdelijke werkloosheid verlengen de verzekeraars de waarborgen inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie in het kader van groepsverzekeringen. Ze worden verlengd tot 31 maart 2021, tenzij de werkgever zich expliciet verzet. Werkgevers kunnen de premies die samenhangen met de waarborgen eveneens uitstellen tot eind maart 2021.

deel dit