Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli: wat moet je weten? (+FAQ)

Categorie Algemeen
Verplichting om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli: wat moet je weten? (+FAQ)

Vanaf 1 juli 2022 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, in staat zijn hun particuliere klanten (consumenten) ten minste één elektronisch betaalsysteem aan te bieden.

Wat houdt die verplichting in?

Vanaf 1 juli 2022 moeten volgens de Belgische wetgeving alle ondernemingen die met consumenten te maken hebben hun klanten ten minste één oplossing aanbieden waarmee zij hun aankopen elektronisch kunnen betalen.

Die oplossing mag niet in de plaats komen van cashbetalingen, die nog steeds moeten worden aanvaard en in geen geval mogen worden geweigerd.

Het is ook niet toegestaan om bijkomende kosten te factureren aan klanten die elektronisch betalen.

Opgelet: betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd, zelfs niet wanneer ze met een kaart worden verricht. Hetzelfde geldt voor betalingen in cryptomunten en andere virtuele munteenheden.

Voor welke ondernemingen geldt de verplichting?

Alle ondernemingen (in de zin van boek VI van het Wetboek van economisch recht) zijn verplicht hun klanten een elektronisch betaalmiddel aan te bieden.

Onder ‘onderneming’ wordt verstaan: alle natuurlijke personen of rechtspersonen die duurzaam een economisch doel nastreven, met inbegrip van hun verenigingen (art. 1.8, 39° van het Wetboek van economisch recht).
Dat betekent dat het niet alleen gaat om ondernemingen in de gebruikelijke zin van het woord, ongeacht hun grootte, maar ook om vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen … die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten, zoals het beheer van een zwembad, een bibliotheek of een cultureel centrum.

Wat zijn de voordelen van elektronische betalingen voor ondernemingen?

  • besparing van tijd en geld
  • diefstal en valse biljetten worden vermeden
  • transacties worden automatisch getraceerd, waardoor het financieel en administratief beheer van de onderneming wordt verminderd
  • het beheren van cash is een hoge (verborgen) kost voor bedrijven.
  • de meerderheid van de klanten maakt regelmatig gebruik van elektronische betaalmiddelen. Door hun een alternatief voor contant geld te bieden, kunnen de handelaars meer klanten aantrekken.


Welk elektronisch betaalsysteem kiezen?

De economische realiteit van elke onderneming is verschillend. En op de markt zijn verschillende technische oplossingen beschikbaar zijn, die voortdurend evolueren. Het is globaal gezien dan ook moeilijk om het ene of het andere elektronische betaalsysteem aan te bevelen.

Febelfin, de federatie die bijna 245 Belgische financiële instellingen vertegenwoordigt, heeft op haar website een dossier gewijd aan elektronische betaalmiddelen voor ondernemingen. Door dat dossier te raadplegen, kunt u zich een idee vormen van de oplossingen die op de markt beschikbaar zijn, hoe ze werken en welke kosten aan elke oplossing verbonden zijn.

Klik hier voor antwoorden op FAQ

Klik hier voor meer info

deel dit