Vergeet uw telewerk niet aan te geven

Tags
Categorie Algemeen
Vergeet uw telewerk niet aan te geven

Om het verplicht telewerk beter te controleren, moeten alle werkgevers vanaf 27 maart 2021 elke maand de volgende info aan de RSZ bezorgen:

  • Het aantal personen die op regelmatige basis aanwezig zijn in de onderneming
  • En het aantal personen in een functie waarvoor telewerk niet mogelijk is

1. De maatregel is van toepassing op alle werkgevers, zowel in de privé als de publieke sector. Hij geldt dus ook voor de ondernemingen waar niemand telewerkt.

De ondernemingen die verplicht gesloten zijn, moeten geen aangifte doen.

Opgelet: horecazaken die take-away aanbieden, zijn niet gesloten en moeten dus een aangifte doen.

2. U moet de volgende info aan de RSZ meedelen:

  • Het aantal personen dat op regelmatige basis aanwezig is in uw onderneming tijdens de betrokken periode. Uitzendkrachten, zelfstandigen en werknemers van onderaannemers die regelmatig aanwezig zijn op de werkvloer moet u ook in de aangifte opnemen
  • Het aantal personen dat tewerkgesteld is in een functie waarin niet kan getelewerkt worden (zelfs niet gedeeltelijk)

Voor dit aantal moet u ook rekening houden met het aantal personen die regelmatig aanwezig zijn in uw onderneming en waarmee u geen arbeidsovereenkomst heeft afgesloten (zoals uitzendkrachten, zelfstandigen,…)

U moet hierbij geen rekening houden met personen die slechts deels telewerken of personen die slechts af en toe aanwezig zijn in uw onderneming

U moet enkel de aantallen vermelden niet de namen van de betrokken personen.

Als u meerdere vestigingen heeft, moet u per vestiging één formulier invullen. Meerdere personen kunnen de tool gebruiken en de gegevens invullen voor de vestiging waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

3. Het formulier staat op de site van de RSZ waar u ook een gedetailleerde uitleg vindt op welke wijze de aangifte moet gebeuren.
Hier vindt u de link voor de telewerkaangifte.

4. De gevraagde gegevens moeten één keer per maand worden ingegeven,  ten laatste op de zesde kalenderdag:

  • De gegevens voor de maand april 2021 moet u ten laatste op dinsdag 6 april 2021 registeren
  • De gegevens voor de maand mei 2021 moet u ten laatste op donderdag 6 mei 2021 registeren
  • De gegevens voor de maand juni 2021 moet u ten laatste op zondag 6 juni 2021 registeren

Wijzigingen in de loop van de maand moet u niet aangeven.

5. Er is geen sanctie voorzien als de inspectiediensten vaststellen dat de situatie op de werkvloer niet overeenstemt met de gegevens die aan de RSZ werden doorgegeven. De inspectie kijkt immers alleen na of u het verplicht telewerk naleeft. Doet u dat niet, dan kan u wel gesanctioneerd worden, met een sanctie van niveau 2.

deel dit