Te weinig ondernemers krijgen hinderpremie

Categorie Ondernemen
Te weinig ondernemers krijgen hinderpremie

Te weinig ondernemers die hinder ondervinden van openbare werken in hun buurt kunnen beroep doen op de hinderpremie. Vooral de grootte van de vastgestelde hinderzone blijkt een probleem. Die is vandaag vaak te klein, waardoor ondernemers in naburige straten die eveneens grote hinder ondervinden in de kou blijven staan. 4.062 ondernemers kregen in 2018 een hinderpremie, dit voor een totaalbedrag van 8,1 miljoen euro, dat blijkt uit cijfers van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Echter uit een onderzoek van NSZ bij 536 ondernemers blijkt dat alhoewel 7 op 10 ondernemers het laatste jaar te lijden hebben gehad onder openbare werken. NSZ pleit voor een aanpassing van de voorwaarden van de hinderpremie, waaronder een uitbreiding van de hinderzone. NSZ wijst tevens op het belang van participatie en overleg tussen de respectievelijke overheid en de ondernemers binnen een wijk waar openbare werken gepland worden. “Een duidelijke communicatie over de werken en inspraak van bewoners en handelaars zijn een echte must. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen binnen de wijk en het zijn ook zij die in de eerste plaats belang hebben bij een goed aangelegde straat”, verduidelijkt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Sinds 1 juli 2017 krijgen ondernemers die te maken krijgen met openbare werken rond hun zaak, onder bepaalde voorwaarden, een compensatievergoeding van 2000 euro bruto dat zonder dat ze hun zaak moeten sluiten. Dat is volgens NSZ een positieve evolutie. Uit cijfers die NSZ opvroeg bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) blijkt dat 4062 ondernemers in 2018 een hinderpremie ontvingen, dit voor een totaalbedrag van 8.124.000 euro. In 2017 kregen 2331 ondernemers een hinderpremie, voor een totaalbedrag van 4.662.000. Een opmerkelijke stijging ten opzichte van de periode dat de zaak wel nog moest gesloten worden, maar niet voldoende. Uit een onderzoek van NSZ, waaraan 536 ondernemers deelnamen, blijkt echter dat 68 procent te lijden heeft gehad onder openbare werken. Het grootste struikelblok voor het niet ontvangen van de premie blijkt de afbakening van de hinderzone te zijn. Die hinderzone wordt momenteel heel ‘strak’ afgebakend en is meestal enkel uitgetekend in het gedeelte waar de werken effectief plaatsvinden. NSZ wil dat de hinderzone breder wordt vastgelegd. “Een zaak die zich bevindt in een aanpalende straat waar openbare werken plaatsvinden, kan evengoed enorme last en zelfs inkomensverlies ondervinden omwille van die werken, zelfs al vinden de werken niet plaats in de straat waar de zaak gelegen is”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Niet enkel de afbakening van de hinderzone blijkt een probleem. Ook de voorwaarde dat men maximaal 9 personeelsleden in dienst mag hebben, blijkt een struikelblok. Daarenboven is de premie vastgelegd op 2.000 euro en wordt er geen rekening gehouden met de normale inkomsten, noch met het eventueel gederfd verlies. NSZ pleit voor een overleg met VLAIO om deze maatregel te herevalueren. “Het uitgangspunt van de hinderpremie is een enorme stap vooruit. De toekenning gebeurt quasi automatisch en er is geen sluitingsplicht, wat in de voorgaande wetgeving wel het geval was. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor verbetering”, laat NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws weten. Daarenboven komen ook enkel zaken met een bepaalde activiteit, vastgelegd in een lijst, in aanmerking voor de vergoeding. Deze lijst met activiteiten moet eveneens herbekeken worden om zo louter theoretische uitsluitingen van zaken, die wél hinder kunnen ondervinden, te vermijden.

NSZ wijst eveneens op de nood aan meer communicatie en participatie in het kader van openbare werken. 75 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat zij niet op voorhand werden gecontacteerd door de ‘bouwheer’, zijnde de stad, gemeente of het gewest, om samen te zitten over hoe eventuele overlast kan vermeden worden tijdens de werken. 36 procent geeft aan dat er te weinig inspanningen worden geleverd om hun zaak bereikbaar te houden tijdens de werken. Volgens NSZ kan dit vermeden worden door consequent ondernemers te bevragen alvorens openbare werken te starten. Hierdoor kan volgens NSZ makkelijker worden ingespeeld op conflicten of zelfs technische problemen die kunnen ontstaan rond zulke werf. “Ondernemers kennen zeer vaak als geen ander de ‘hartslag’ van een wijk en beschikken over échte ervaringsdeskundigheid over de buurt. Het is spijtig dat dit vaak onderkend wordt door het beleid”, besluit NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

deel dit