Staking op 20 juni: wat zijn jouw rechten als werkgever?

Tags
Categorie Algemeen
Staking op 20 juni: wat zijn jouw rechten als werkgever?

Op maandag 20 juni 2022 vindt er een nationale betoging plaats, georganiseerd door de drie vakbonden. Om te kunnen deelnemen aan deze betoging, mogen werknemers afwezig zijn van het werk. Deze dag wordt beschouwd als stakingsdag waarop werknemers staken als drukkingsmiddel. Welke gevolgen heeft dit voor jou als werkgever?

Recht

Je kan jouw werknemers niet verbieden om te staken, omdat staken als een recht wordt erkend.
Een verbod om te staken is enkel mogelijk indien het gaat om prestaties van algemeen belang of minimumprestaties. Minimumprestaties zijn prestaties die noodzakelijk zijn om sommige dringende werken uit te voeren of prestaties die noodzakelijk zijn om sommige taken te volbrengen ingeval van overmacht. Wat als prestaties van algemeen en minimumprestaties wordt beschouwd, wordt bepaald door het bevoegde paritair comité of de Minister van Werk.
De overlast door staking moet binnen redelijke grenzen blijven. Een recht mag immers niet misbruikt worden. De werknemers mogen geen gewelddaden begaan tijdens de staking.

Loon

Een werknemer die op een stakingsdag komt werken, heeft recht op zijn/haar loon.

Een werknemer die staakt levert geen arbeidsprestaties, wat tot gevolg heeft dat u niet verplicht bent loon uit te betalen. Als de stakende werknemers lid zijn van een vakbond die de stakingsdag erkend heeft, dan ontvangen zij een stakingsvergoeding van die vakbond.
 
Werkwilligen die tijdig aan het bedrijf aankomen, maar door de staking aan het bedrijf niet kunnen werken (bijvoorbeeld door een stakingspiket aan het bedrijf), hebben geen recht op loon. Dit op voorwaarde dat u deze werkwilligen niet op een andere manier aan het werk kan zetten.

Bij stakingen buiten de onderneming ligt dat anders. Wie wil werken, maar niet op het werk geraakt als gevolg van een staking van het openbaar vervoer of een versperring van de openbare weg, heeft recht op loon, op voorwaarde dat de staking niet werd aangekondigd. Wie vooraf weet dat er gestaakt wordt, wordt verondersteld maatregelen te nemen om op het werk te geraken.

De werkwilligen kunnen eventueel aanspraak maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA. Het beheerscomité van de RVA dient echter toestemming te geven tot de toekenning van deze uitkeringen, waarbij vooral rekening wordt gehouden met onderstaande twee elementen:

  • de betrokken werknemers mogen niet tot de arbeidseenheid behoren waarin zich stakende werknemers bevinden
  • de werknemers mogen geen belang kunnen hebben bij de inwilliging van de eisen van de stakers

Aarzel niet om onze juridische dienst hier te contacteren als je hieromtrent nog vragen hebt. 

deel dit