Stad Antwerpen stuurt nieuw parkeerbeleid (een beetje) bij

Categorie Algemeen
Stad Antwerpen stuurt nieuw parkeerbeleid (een beetje) bij

De stad Antwerpen heeft na een eerste evaluatie enkele aanpassingen klaar voor het nieuwe parkeerbeleid in het historisch en toeristisch centrum. Straatparkeren blijft in regel voorbehouden voor bewoners en vergunninghouders, maar een pak meer beroepscategorieën zullen op aanvraag tot die laatste lijst worden toegelaten.

Sinds begin augustus dien je als bezoeker van de binnenstad te parkeren in een van de vele parkeergebouwen of ondergrondse parkings, tenzij de bewoner die je bezoekt een (betalende) uitzondering voor je aanvraagt. Een aantal zelfstandigen kan wel een vergunning aanvragen om toch te mogen straatparkeren. Het gaat bijvoorbeeld om zorgverleners en lokale ondernemers.

Door onze inspanningen en lobbywerk wordt het parkeerbeleid positief aangepast voor handelaars. Onze leden hadden in een exclusieve bevraging eind augustus aangegeven dat ze helemaal niet tevreden waren van het nieuwe reglement. "Het is heel positief dat nu naar hen geluisterd wordt en dat al enkele broodnodige aanpassingen worden doorgevoerd”, aldus NSZ-directeur groot-Antwerpen Nico Volckeryck.

Het aantal beroepen dat zo'n vergunning kan aanvragen, wordt nu al uitgebreid. Vanaf 1 oktober zullen ook onder meer verschillende soorten reparateurs, installateurs en constructeurs, asbestverwijderaars, beveiligingsdiensten, landmeters, landschapsverzorgers, reinigingsactiviteiten en creatieve beroepen een vergunning kunnen aanvragen om tegen betaling te kunnen straatparkeren. Ook de tarieven en zonering van de parkeervergunning worden aangepast.

"We hebben sinds 1 augustus gemonitord, gesensibiliseerd en veel overleg gepleegd, zowel met ondernemers als met burgers", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis. "Wat we nu doen is aanpassen, zonder aan de kern van de nieuwe parkeerregeling te raken. Enkel bewoners en vergunninghouders kunnen op straat parkeren, bezoekers zien we liefst in publieke parkings. Daarmee maken we de binnenstad aantrekkelijk als voetgangersgebied. Tegelijk houden we Antwerpen bereikbaar voor wie er echt moet zijn met een voertuig, ook ondernemers."

NSZ Reageert: "Goed dat onze NSZ-leden gehoor kregen en parkeerbeleid werd aangepast”

Er komt ook een kleine wijziging aan de voertuigtypes voor personen met een handicap, die gratis mogen blijven straatparkeren, en tot slot wordt de kortparkeerzone net buiten het historisch centrum uitgebreid naar de Brederodewijk om te voorkomen dat bezoekers van het centrum massaal voor langere duur in die wijk zouden parkeren.