Ruimere openingsuren zullen handelszaken nog meer onder druk zetten

Categorie Handel
Ruimere openingsuren zullen handelszaken nog meer onder druk zetten

Brussel, 21 oktober 2019 – Ruimere openingsuren zullen er niet in slagen om de handelaars meer vrijheid en een betere combinatie arbeid en gezin te geven. Bovendien zal dit niet leiden tot meer omzet. Dat zegt NSZ naar aanleiding van het wetsvoorstel van Van Quickenborne om de openingsuren uit te breiden tot 22 u.  Dat het wetsvoorstel een voordeel is voor de handelaar en zal leiden tot meer omzet is wel zeer kort door de bocht. Ruimere openingsuren zullen vooral zorgen voor heel wat personeelsproblemen: het is geen evidentie met de krapte op de arbeidsmarkt personeel te vinden dat op atypische uren moet werken en als ze het personeel vinden zal dit de personeelskost verhogen zonder dat daarom de omzet stijgt. Consumenten zullen immers niet meer, maar wel op andere momenten winkelen”, weet NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. “Dat neemt niet weg dat we bereid zijn onze achterban nogmaals te bevragen om te horen of hun mening is gewijzigd ten opzichte van de huidige wetgeving”, klinkt het bij NSZ. Hiervoor zullen we contact opnemen met de indieners.

De wet op de openingsuren van 2006 bepaalt dat winkels van 5 uur tot 20 uur mogen openblijven, vrijdag of de dag voor een feestdag zelfs tot 21 uur, en dat er een wekelijkse rustdag gerespecteerd moet worden, tenzij in erkende toeristische centra. In principe mogen winkels dus per week gedurende 91 uren open zijn. In de praktijk zijn ze echter gemiddeld gedurende 68 uren open. Tien jaar geleden waren ze gemiddeld 67 uren per week open. De kleinhandel zit in ieder geval niet te wachten op ruimere openingsuren. Onderzoek van NSZ uit 2017 toonde aan dat de wet op de openingsuren door 74 procent van de kleinhandelaars goed wordt bevonden.

Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Kathleen Verhelst stellen voor om het sluitingsuur te verlaten tot 22 u. Bovendien biedt het wetsvoorstel de gemeenten de kans om winkels ook buiten deze uren open te laten. Waarom zouden de handelaars dan open zijn tot 22 uur als ze nu al niet open zijn tot 20 uur of 21 uur ( op vrijdag), stelt NSZ zich luidop af.

We zullen onze achterban nogmaals te bevragen om te horen of hun mening is gewijzigd ten opzichte van de huidige wetgeving. Hiervoor zullen we contact opnemen met de indieners.

NSZ is er ook van overtuigd dat verruimde openingsuren niet zullen leiden tot extra omzet. Een consument kan zijn euro immers maar één keer uitgeven. Door de winkel een uur of twee langer open te houden zal de handelaar geen extra inkomsten boeken. Het geeft de consument gewoon meer mogelijkheden om zijn aankopen op andere momenten te doen, maar ondertussen moet de handelaar zijn personeel wel meer uitbetalen en zullen ook andere kosten (bijvoorbeeld qua energie) oplopen. Hetzelfde met het opheffen van de verplichte zondagsluiting. Nu zijn de handelaars verplicht een dag in de week te sluiten. De keuze van de dag is vrij. Zes dagen op de week uw zaak openen is veel. Uit onderzoek van 2017 blijkt dat 62 procent van de kleinhandelaars zes dagen op zeven open is. 44 procent is bovendien gedurende 11 uur of meer per werkdag aan het werk in hun winkel, zonder hierbij de administratie te rekenen. Ook is twee derde van de winkels tijdens de middaguren open. Ruimere openingsuren zijn voor de kleinhandel dus echt geen evidentie. 85 procent van de handelaars vindt trouwens dat openingsuren tot 21 uur niet te verzoenen zijn met een privé- of gezinsleven.

Wat de indieners van het wetsvoorstel blijkbaar vergeten is dat je dan ook de wetgeving om personeel te mogen tewerkstellen op zondag moet wijzigen. Nu mogen grosso modo enkel slagers, bakkers, krantenwinkels en voedingswinkels met max 5 personeelsleden hun winkels de hele dag op zondag openen, de anderen mogen enkel geopend zijn tot de middag. Enkel voedingswinkels maken hiervan gebruik omdat het enkel voor hen de moeite is om open te doen op zondag. Het gaat immers om directe aankopen die vaak nog op dezelfde dag worden geconsumeerd en niet kunnen worden uitgesteld. Non-food artikelen kunnen even goed op andere dagen worden aangekocht. Zeker nu de werkgever ook steeds meer flexibiliteit inbouwt, lijkt het dus niet zinvol om handelaars toe te laten op atypische uren te werken.

Volgens de ondernemersorganisatie zit er voor de kleinhandel niets anders op dan op de e-commerce-kar te springen en te kiezen voor een omni-channel aanpak waarbij fysieke winkel gecombineerd wordt met webwinkel. Consumenten shoppen nu al steeds meer online buiten de reguliere openingsuren en die evolutie zal zich de komende jaren alleen maar verder zetten. Kleinhandelaars die nu nog geen webwinkel hebben, zullen willens nillens mee moeten. De indieners zouden beter handelaars hierin ondersteunen dan te zeggen dat zij nog meer op atypische uren moeten open zijn, aldus nog NSZ . Dat neemt niet weg dat we bereid zijn onze achterban nogmaals te bevragen om te horen of hun mening is gewijzigd ten opzichte van de huidige wetgeving, klinkt het bij NSZ. Hiervoor zullen we contact opnemen met de indieners.

deel dit