Regering vergemakkelijkt toegang kmo's tot overheidsopdrachten

Tags
Categorie Algemeen
Regering vergemakkelijkt toegang kmo's tot overheidsopdrachten

Kleine en middelgrote ondernemingen moeten gemakkelijker kunnen deelnemen aan de selectieprocedures voor overheidsopdrachten. Dat is de doelstelling van een wetsontwerp dat groen licht kreeg van de ministerraad en waarin een reeks obstakels voor die deelname uit de weg ruimt.

De Vivaldi-regering raakte het in november 2021 al eens over een actieplan om de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten te stimuleren. De wettekst van ministers David Clarinval en Petra De Sutter en premier Alexander De Croo voert dat actieplan verder uit. "Deze maatregelen zijn belangrijk om de Belgische kmo's te betrekken bij nationale herstel- of investeringsprojecten", aldus minister van Zelfstandigen Clarinval.
Zo maakt het ontwerp het mogelijk de betaling van voorschotten te vergemakkelijken. Zo'n voorschot biedt de opdrachtnemer de kans zijn cashflow te vergroten in afwachting van de betaling van de eerste facturen. De aanbesteder krijgt voortaan het recht voorschotten te verlenen tot 20 procent van het oorspronkelijke bedrag van de opdracht, met een maximum van 225.000 euro.

Wanneer de aanbesteder een administratieve overheid is en de opdrachtnemer een kmo is, moet een voorschot van ten minste vijf procent van de oorspronkelijke waarde van de opdracht worden betaald. Het bedrag van dit voorschot moet worden verhoogd tot 10 en 20 procent wanneer de opdrachtnemer respectievelijk een ‘kleine onderneming’ of ‘micro-onderneming’ is.

Daarnaast komt er een 'biedvergoeding' voor ondernemingen die uiteindelijk naast de aanbesteding grijpen, indien ze tijdens de procedure bepaalde intellectuele of creatieve inspanningen hebben moeten leveren om een offerte te kunnen indienen. Die biedvergoeding wordt verplicht wanneer de aanbesteder monsters, maquettes, prototypes of tekeningen (of enig ander grafisch ontwerp in de kunsten) vraagt.

Ten slotte moet de aanbesteder de ondernemingen die aan een overheidsopdracht hebben deelgenomen, onmiddellijk na de opening van de offertes op de hoogte brengen van hun plaats in het voorlopige klassement.

deel dit