Regels voor tewerkstelling jobstudent wijzigen

Tags
Categorie Juridisch
Regels voor tewerkstelling jobstudent wijzigen

Om de veiligheid en de gezondheid van een jobstudent te waarborgen, zijn de taken die de jobstudent mag uitvoeren wettelijk beperkt. Een recent KB wijzigt enkele van die bepalingen. Algemeen geldt dat jobstudenten niet mogen ingezet worden voor taken die ze fysiek of mentaal niet aankunnen. Activiteiten waarbij ze blootgesteld worden aan ioniserende straling, giftige stoffen, extreme warmte of koude, of lawaai of trillingen, zijn verboden.

Het nieuw KB wijzigt enkele specifieke verbodsbepalingen:

  • Asbest wordt toegevoegd aan de lijst met chemische agentia waaraan jongeren niet blootgesteld mogen worden. Werken waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen, waren sowieso al verboden – het nieuwe KB formaliseert dat.
  • Schilderwerken waarbij wordt gebruikgemaakt van lood, voor zover deze door de mens kunnen worden opgenomen, zijn verboden.
  • Landbouwmachines worden toegevoegd aan de lijst met gevaarlijke machines waarmee jobstudenten niet mogen werken.
  • De regels rond het besturen van transportmiddelen worden verduidelijkt: jongeren mogen geen gemotoriseerde toestellen bedienen om lasten te verplaatsen, heffen, stapelen of om vrachtwagens te laden en lossen. Heftrucks zijn dus verboden terrein.  Kleinere elektrische transpallets of platformtrucks mogen ze onder bepaalde voorwaarden wel besturen.

Onder bepaalde voorwaarden kan een jobstudent toch risicovolle activiteiten uitoefenen:

  • Als de jobstudent een bepaalde leeftijd heeft bereikt: voor 16-jarigen gelden bijvoorbeeld andere regels dan voor 18-jarigen.
  • Als de werkgever de nodige preventiemaatregelen neemt.
  • Als de werkgever of een leidinggevende erop toeziet dat de maatregelen effectief geïmplementeerd zijn en gecontroleerd worden.
  • Als er altijd een ervaren medewerker in de nabijheid van de jobstudent werkt. 
  • Als het advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de preventieadviseur wordt ingewonnen.

Heb je vragen hierover? Neem contact op met een van onze adviseurs of via 02/217 29 28.

deel dit