Premie voor de evenementensector in Brussel kan vanaf 4 november worden aangevraagd

Categorie Algemeen
Premie voor de evenementensector in Brussel kan vanaf 4 november worden aangevraagd

Sinds maandag hebben Brusselse bedrijven in de sector evenementen, nachtleven, toerisme en cultuur die steun willen aanvragen, toegang tot alle voorwaarden voor de toekenning van de premie die de Brusselse regering voor hen heeft vastgesteld. Hun premie-aanvragen moeten tussen 4 november en 4 december 2020 worden ingediend.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen bedrijven in deze sectoren en subsectoren dus genieten van een bonus die varieert van 3.000 tot 9.000 euro. Concreet wordt het toegekende bedrag verminderd met een minimum van 3.000 euro met een verhoging tot 9.000 euro als aan de hand van de periodieke btw-aangiftes wordt aangetoond dat de omzet tussen de eerste drie kwartalen van 2019 en de eerste drie kwartalen van 2020 met ten minste 60% is gedaald.

Deze bonus is bedoeld om Brusselse bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen in de sectoren evenementen, nachtleven, toerisme en cultuur waarvan de activiteit nog niet is hervat of die nog steeds zwaar worden getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en die de facto bijna tot stilstand zijn gekomen. Het gaat om meer dan 4.300 bedrijven en zelfstandigen.

Voor de premie komt elke onderneming of zelfstandige in aanmerking die minstens één vestiging heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, minder dan 50 voltijdse werknemers in dienst heeft, op 18 maart 2020 ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en op 20 oktober 2020 haar verplichtingen inzake btw-aangifte en -betaling nakomt en geen overheidsbedrijf is.

U moet actief zijn in een van de toegelaten sectoren ( op basis van NACE-btw-codes) die worden vermeld.

Meer info op http://werk-economie-emploi.brussels.

deel dit