NSZ en KVABB verkrijgen uitstel voor aangifte personenbelasting

Categorie Fiscaal
NSZ en KVABB verkrijgen uitstel voor aangifte personenbelasting

NSZ en KVABB zijn opgetogen dat minister van Financiën Alexander De Croo hun verzoek heeft ingewilligdom de indieningsdatum van de aangifte personenbelasting uit te stellen tot 5 november. Het werk van de accountants en boekhouders heeft de laatse weken aanzienlijke vertaging opgelopen door grote problemen bij de digitale diensterveling van de FOD Financiën. Ook vandaag is het systeem nog steeds niet performant. Er kwamen voortdurend klachten binnen van accountants en boekhouders die niet in het systeem ingelogd geraakten. Zo neemt hun werk al snel het dubbele van de tijd in beslag. Tijd- en geldverspilling voor hen én de klant. Een uitstel is, gezien de problemen, niet meer dan normaal zeggen de organisaties die daarnaast sterk aandringen op een performant IT-systeem, zeker omdat het probleem jaarlijks terugkeert. De minister die niet zoals zijn voorganger enkel uitstel verleent, maar ook werkt aan een performant systeem heeft werkelijk iets gedaan voor de cijferberoepers. 

NSZ en KVABB hadden begin september al gewaarschuwd over het falend IT-systeem van de FOD Financiën. Toen kwamen er heel veel klachten binnen over de aangifte van de vennootschapsbelastingen en de UBO-aangiften. “Deze periode is elk jaar enorm druk voor alle accountants en boekhouders en het herhaaldelijk falen van het IT-systeem maakt het werk nog tijdrovender. Na de indiening van de vennootschapsbelasting waarvoor de cijferberoepers omwille van technische problemen uitstel kregen tot 10 oktober, moeten zij voor  20 oktober alle btw-aangiftes indienen. En aanvankelijk moesten ook de personenbelastingen voor 24 oktober ingediend worden. Maar de accountants worden voortdurend uit het systeem gegooid of geraken niet ingelogd. Zo nemen vele zaken het dubbele van de tijd in. Tijd- en geldverspilling. Als gevolg van al deze problemen zijn veel accountants en boekhouders achterop geraakt bij de aangifte van de personenbelastingen van hun klanten. NSZ en KVABB zijn dan ook verheugd dat de minister van Financiën, Alexander De Croo, is overeengekomen om de termijn voor het indienen van deze aangiften te verlengen tot 5 november.

NSZ en KVABB dringen er op aan werk te maken van een performant IT-systeem

Ten slotte dringen NSZ en KVABB er bij de minister opnieuw op aan om te investeren in een performant computersysteem, want elk jaar opnieuw kampen de systemen met grote storingen en vertragingen. De minister die niet zoals zijn voorganger enkel uitstel verleent, maar ook werkt aan een performant systeem heeft werkelijk iets gedaan voor de cijferberoepers.

Website KVABB

deel dit