NSZ bereikt akkoord met Sabam over auteursrechten tijdens sluiting door corona: vraag hier compensatie aan!

Tags
Categorie Algemeen
NSZ bereikt akkoord met Sabam over auteursrechten tijdens sluiting door corona: vraag hier compensatie aan!

Begin 2023 heeft NSZ een belangrijke verwezenlijking gerealiseerd voor de zelfstandigen en kmo's. NSZ heeft namelijk de groepsvordering, de zogenaamde Class Action die zij had ingespannen tegen Unisono/Sabam, met succes kunnen afsluiten.

Unisono/Sabam is de organisatie die de inning van de auteursrechten voor de uitzending van muziek beheert. Tijdens de pandemie eiste zij de volledige betaling van de auteursrechten van zelfstandigen en kmo's, niettegenstaande deze gedurende meerdere maanden door de overheid waren gesloten en daardoor geen muziek in hun zaak konden afspelen.

NSZ was de enige interprofessionele organisatie van zelfstandigen die zich tegen deze praktijk had uitgesproken
en Unisono/Sabam had verzocht haar standpunt te herzien. Toen Unisono/Sabam dit weigerde, stelde NSZ een groepsvordering in tegen Unisono/Sabam om ervoor te zorgen dat alleen voor de maanden van
het daadwerkelijke activiteit zou moeten worden betaald.

Dankzij de inspanningen van beide partijen is deze procedure uiteindelijk uitgemond in een minnelijke schikking ten gunste van de zelfstandigen en kmo's en kon bekomen worden dat een extra budget beschikbaar wordt gesteld om hen te compenseren.

DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN:

1.  De invoering van een extra kortingsmechanisme voor alle houders van een jaarlijks Unisono-contract

Dit komt neer op ongeveer 75% van een maand, wat automatisch in mindering zal worden gebracht op het bedrag
van de Unisono-factuur voor het jaar 2023 dat verschuldigd is voor auteursrechten. Dit automatisme is een eenvoudige procedure waar wij altijd om gevraagd hebben. Deze verlaging wordt automatisch toegekend aan alle cafés, restaurants, bars, kappers en zogenaamde 'niet-essentiële' winkels (geselecteerd op basis van NACE-codes), die in 2020 en/of 2021 gedwongen werden om te sluiten. Uiteraard wordt de verlaging alleen toegekend aan bedrijven die in regel zijn met hun betalingen voor de jaren 2020 en 2021.

2.  Een inhaalmechanisme in de vorm van een extra commercieel gebaar

Dit wordt alleen toegekend aan leden van NSZ en de leden van de bij NSZ aangesloten federaties. De leden die de door Sabam gegeven compensatie in 2021 niet hebben aangevraagd/konden aanvragen, kunnen zo toch van deze compensatie genieten. Sabam heeft zich er ook toe verbonden geen kosten te vorderen voor aanmaningen, invorderingen en andere zoals boetebedingen, interesten voor laattijdige betaling en voor het beëindigen van invorderingsprocedures en het annuleren van deurwaarderskosten). Dit voor Unisono-gebruikers die in aanmerking komen voor de inhaalmaatregel en die hun Unisono-facturen voor 2020, 2021 en 2022 nog niet volledig hebben betaald, op voorwaarde dat zij deze betaling in orde brengen vóór het einde van de extra periode die hun is
toegekend om dit te vragen.

Wij zullen u binnenkort informeren over de te volgen procedure om aanspraak te maken op het commerciële
voordeel dat is voorbehouden aan onze leden.

Kom je in aanmerking? Vul hier het invulformulier in

3.  Een overmachtsclausule in de contracten van SABAM om een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden

Lees hier het persbericht

deel dit