Nieuwe cumulregeling voor vervangingsinkomen en crisis-overbruggingsrecht

Categorie Algemeen
Nieuwe cumulregeling voor vervangingsinkomen en crisis-overbruggingsrecht

Vanaf februari 2021 treedt een nieuwe cumulregeling in werking. De zelfstandigen die hun activiteit moeten staken en die kunnen genieten van het dubbele overbruggingsrecht, zullen dat kunnen cumuleren met een vervangingsinkomen. Deze cumul is geplafonneerd op de bedragen voorzien voor het dubbele overbruggingsrecht. Als het bedrag van hun vervangingsinkomen lager is dan dat van het dubbele overbruggingsrecht, zal dit laatste het verschil dekken.

Deze nieuwe cumulregeling wordt ingevoerd voor de zelfstandigen die recht hebben op de dubbele uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht. Een actieve zelfstandige of een zelfstandige die een activiteit uitoefent die toegelaten is door de adviserende arts in een sector die moet sluiten en die dus het overbruggingsrecht kan genieten, kan deze financiële uitkering cumuleren met een vervangingsinkomen. Het gecumuleerde bedrag van de financiële uitkering van het overbruggingsrecht en het vervangingsinkomen, zoals bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van een activiteit toegelaten door de adviserende arts, is evenwel beperkt tot het bedrag van de uitkering van het overbruggingsrecht waar de zelfstandige recht op heeft.

In deze situatie zal de zelfstandige concreet het bedrag van het overbruggingsrecht ontvangen waarvoor hij in aanmerking komt, verminderd met het bedrag van het vervangingsinkomen dat hij ontvangt.

De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige financiële uitkering (de zelfstandigen in hoofdberoep en de zelfstandigen in bijberoep of actief na hun pensioen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor de zelfstandigen in hoofdberoep) kunnen aanspraak maken op:
-           3.228,2 euro met gezinslast
-           2.583,38 euro zonder gezinslast

De zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve financiële uitkering (de zelfstandigen in bijberoep of actief na het pensioen van wie de wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen berekend worden op een referte-inkomen uit N-3 tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro) kunnen aanspraak maken op:
-           1614,10 euro met gezinslast
-           1291,69 euro zonder gezinslast

deel dit