Nieuw thematisch verlof voor werknemers

Categorie Sociaal
Nieuw thematisch verlof voor werknemers

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers die erkende mantelzorger zijn van een zorgbehoevende persoon mantelzorgverlof aanvragen. Het gaat hier om een nieuw themaverlof, naast de reeds bestaande themaverloven (ouderschapsverlof, verlof medische bijstand, palliatief verlof).

De voltijdse werknemer kan dit mantelzorgverlof per zorgbehoevende persoon opnemen onder de vorm van een:

  • volledige schorsing van zijn prestaties, gedurende een maand;
  • vermindering van zijn prestaties tot 1/2de of met 1/5de, gedurende twee maanden.
     

Eén maand volledige onderbreking stemt overeen met twee maanden vermindering van prestaties. Een werknemer kan dus niet eerst een maand zijn prestaties  schorsen om deze vervolgens met 2 maanden te verminderen voor dezelfde persoon met zorgbehoefte. Deeltijdse werknemers kunnen hun arbeidsovereenkomst enkel volledig schorsen.

Een KB kan bepalen dat de deeltijdse  werknemers ook recht hebben op een vermindering van de arbeidsprestaties en de voorwaarden hiertoe vastleggen.

Het recht op volledige schorsing bedraagt maximum 6 maanden over de gehele beroepsloopbaan. Wanneer de werknemer dit verlof opneemt onder de vorm van een vermindering van prestaties is dit 12 maanden. Een mantelzorger kan op dit recht dus slechts een beperkt aantal keer beroep doen tijdens zijn loopbaan. Met name tot het voltijds equivalent van 6 maanden bereikt is.

De werknemer die dit mantelzorgverlof opneemt, heeft recht op een uitkering van de RVA.

Vragen over het thematisch verlof voor werknemers? Neem contact op met een van onze adviseurs of bel 02 217 29 28.

deel dit