Moet je als zelfstandige ook een opleiding basisveiligheid volgen voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

Tags
Categorie Q&A
Moet je als zelfstandige ook een opleiding basisveiligheid volgen voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen?

De basisveiligheidsopleiding is ingevoerd als bewustmaking van de mogelijke risico’s op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Sinds 15 april 2023 moet deze basisopleiding, naast de werknemers van het paritair comité 124 (bouw), gevolgd worden door iedereen die werkt op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit heeft tot gevolg dat deze verplichting ook geldt voor bijvoorbeeld zaakvoerders, zelfstandigen, werknemers uit een andere sector (met een ander paritair comité), die werkzaamheden uitvoeren op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.

Lees andere Q&A's, actualiteit en tal van andere artikels hier in het ledenmagazine!

De termijn om deze basisveiligheidsopleiding te volgen eindigt op 15 april 2024. Er zijn twee uitzonderingen voorzien, in welke gevallen men vrijgesteld is van de verplichting om de basisveiligheidsopleiding te volgen:

  • ofwel beschikt men over een attest waaruit blijkt dat men de noodzakelijke kennis al verworven heeft door het volgen van een andere opleiding
  • ofwel kan men aantonen dat men in de afgelopen tien jaar tenminste vijf jaar ervaring heeft verworven door het uitvoeren van werkzaamheden op een tijdelijke of mobiele bouwplaats.
Te onthouden:
Ook als zelfstandige, tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, zal je de basisveiligheidsopleiding dienen te volgen, tenzij je bent vrijgesteld hiervan volgens de bovenvermelde uitzonderingen. Je zou deze ervaring kunnen aantonen door bijvoorbeeld jouw inschrijving in KBO, offertes, contracten en facturen over de activiteiten op de bouwplaatsen.