De fiscale benadering van het overbruggingsrecht

Categorie Algemeen
De fiscale benadering van het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen en zo aan belasting onderworpen. Dit op dezelfde wijze als een werkloosheidsuitkering of een pensioen.

De fiscale benadering van het overbruggingsrecht hangt af van het statuut waaronder u uw activiteit uitoefent (zelfstandige natuurlijke persoon, bedrijfsleider of meewerkende echtgeno(o)t(e)) en van het type overbruggingsrecht dat u hebt ontvangen (klassieke overbruggingsrecht, crisis- of heropstart).

1. Klassiek overbruggingsrecht
Begunstigden van het klassiek overbruggingsrecht zullen worden belast aan de normale progressieve tarieven. Dit is een vervangingsinkomen en wordt daarom meegenomen in de standaardberekening van de belasting.

2. Crisis-overbruggingsrecht
De verschuldigdheid van dit overbruggingsrecht is afhankelijk van de categorie die overeenkomt met uw beroepsinkomsten.

a. Zelfstandige natuurlijke persoon
Afzonderlijke belasting van 16,5% zolang de totale netto belastbare winst van de laatste 4 jaar niet wordt overschreden. Het eventuele overschot is belastbaar tegen de gewone tarieven (tussen 25 en 50%).
Dit bedrag wordt in aanmerking genomen voor de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen. Een fiscale fiche (281.50) zal worden opgesteld door uw sociaal verzekeringsfonds en het bedrag zal moeten worden opgenomen in uw belastingaangifte voor volgend jaar.

b. Zelfstandige bedrijfsleiders
Progressieve belastingheffing van de uitvoerende macht tegen gewone tarieven (tussen 25 en 50%). Dit bedrag wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van uw sociale zekerheidsbijdragen. Een fiscale fiche (281.18) zal worden opgesteld door uw sociaal verzekeringsfonds en het bedrag zal moeten worden opgenomen in uw belastingaangifte voor volgend jaar.

c. Zelfstandige helpers
Niet-samenwonenden worden belast als zelfstandige natuurlijke personen en samenwonenden als zelfstandige bedrijfsleiders.

d. Betaalde meewerkende echtgenoten
Het geïnde overbruggingsrecht is niet belastbaar. Het is dus niet nodig om de bedragen van de post 281.18 op de belastingaangifte over te dragen.

3. Heropstart-overbruggingsrecht (relance-overbruggingsrecht)
Alleen de meewerkende echtgenoot is vrijgesteld van belasting. De andere categorieën van zelfstandigen zijn belastbaar tegen het normale tarief.

In de loop van 2021 ontvangt u een door uw sociaal verzekeringsfonds opgesteld belastingsformulier waarop de inkomsten uit het in 2020 betaalde overbruggingsrecht staan vermeld (de inkomsten uit het in 2020 betaalde overbruggingsrecht worden in 2021 belast met al uw inkomsten uit 2020 en deze bedragen moeten dus op uw belastingaangifte van 2021 worden vermeld).

Let op: Inkomsten uit het overbruggingsrecht voor de maanden 2020 en betaald in 2021 (voorbeeld: de overbruggingsbelasting van december 2020 tot januari 2021) worden in 2022 belast met al uw inkomsten uit het jaar 2021. Ddeze bedragen moeten dus worden opgenomen in uw belastingaangifte van 2022.

deel dit