Minder vraag naar tijdskrediet en thematische verloven

Categorie Juridisch
Minder vraag naar tijdskrediet en thematische verloven

Het percentage werknemers uit de privésector dat een beroep doet op loopbaanonderbreking (of -vermindering) zakte in 2018 voor het eerst onder de 10 procent. De strengere regels en dalende uitkeringen voor bepaalde werknemers in tijdskrediet en de geplande aanpassingen aan ouderschapsverlof werken de dalende evolutie in de hand.
In 2018 namen gemiddeld 9,6 procent van de werknemers loopbaanonderbreking. Zo wordt de dalende trend van de vorige jaren voortgezet. In 2017 was het nog 10,5 procent en in vergelijking met 2013, is de populariteit van loopbaanonderbreking er met ruim 10 procent op achteruitgegaan. Vandaag zitten we voor het eerst onder de grens van 10 procent.

Tijdskrediet is het populairst, gevolgd door thematisch ouderschapsverlof. Maar nagenoeg alle vormen – tijdskrediet, de verschillende thematische verloven, vol- of deeltijds – noteren voor 2018 een lager percentage dan het jaar ervoor. Meer dan de helft (55,88 procent) van alle in 2018 opgenomen loopbaanonderbrekingen gebeurde onder de vorm van tijdskrediet. Van alle werknemers in de privésector riep 5,38 procent tijdskrediet in om tijdelijk de arbeid terug te schroeven of te onderbreken. In 2017 was dat nog 5,92 procent. De strengere regels voor tijdskrediet en de lagere uitkeringen voor bepaalde categorieën van werknemers in tijdskrediet liggen aan de basis van de daling.
Loopbaanonderbreking kwam altijd al meer voor in grote dan in kleine ondernemingen en dat is in 2018 niet anders. En ook hier zijn de percentages telkens lager dan in 2017, dus zowel in kleine als in grote ondernemingen loopt loopbaanonderbreking lichtjes terug. Er is een uitzondering: in de grootste ondernemingen van meer dan 500 werknemers is het percentage van werknemers met loopbaanonderbreking van 2017 naar 2018 licht toegenomen.

deel dit